פרופ' פרן מרקוביץ - בגימלאות

פרופסור אמריטה  

חדר:
חדר 377, קומה 3, בניין 72
טלפון:
08-6472060
מייל:
fran@bgu.ac.il
שעות קבלה:
יום ה' 13:00-14:00