​​המחלקה לפוליטיקה וממשל מתמחה במחקר רב-תחומי של עולם התופעות הפוליטי על מכלול מימדיו וחותרת להכשיר חוקרים וחוקרות שיוכלו להרים תרומה אינטלקטואלית מקורית לתחומים השונים של הלימודים הפוליטיים. הלימודים המוצעים במחלקה שמים את הדגש על מספר אשכולות ידע. האשכולות הללו הם: מרחב וזכויות אדם; חקר זיכרון, זהות והנצחהלימודי אפריקה; חקר הפוליטיקה והחברה האירופית; תיאוריה פוליטית עכשווית; פוליטיקה של המזרח התיכון; ומחקר כמותני במדע המדינה.
 
הרשמה ותנאי קבלה
 
קבלת המועמדים/ות ללימודי דוקטורט באוניברסיטת בן-גוריון נעשית ישירות על ידי בית ספר קרייטמן ללימודי מחקר מתקדמים (למידע נוסף). עם זאת, לפני הפנייה לבית ספר קרייטמן, מועמדים/ות ללימודי דוקטורט במחלקה לפוליטיקה וממשל נדרשים לאתר מנחה מקרב סגל המחלקה.
 
בנוסף לאיתור המנחה, על המתעניינים בלימודי תואר שלישי במחלקה להגיש בקשת מועמדות לד"ר לין שלר, האחראית על דוקטורנטים במחלקה. על הבקשה לכלול:
- גיליון ציונים רשמי בתואר ראשון ובתואר שני
- שני מכתבי המלצה
- הצהרת כוונות המתארת את נושא המחקר המוצע לעבודת הדוקטורט (באורך של 500-1000 מילה).
 
תנאי הקבלה ללימודי דוקטורט במחלקה לפוליטיקה וממשל הם:
- ממוצע 85 לפחות בתואר השני
- ציון 90 לפחות בעבודת התזה
- איתור מנחה פוטנציאלי מקרב סגל המחלקה.
 
סטודנטים שאינם בעלי תואר ראשון או תואר שני במדע המדינה עשויים להידרש ללמוד לימודי השלמה שהיקפם והרכבם יקבעו על ידי המנחה והאחראית על תלמידי המחקר.
 
מבנה הלימודים
 
תכנית הלימודים לתואר שלישי נקבעת לכל סטודנט/ית באופן אישי על ידי המנחה והאחראית על תלמידי מחקר. היקף השיעורים עומד לרוב על 6-10 נקודות זכות. 
 
בנוסף, כל דוקטורנט/ית מחוייב/ת להשתתף בסדנת הדוקטורנטים במהלך כל שנות לימודיה/ו לתואר. 
 
מלגות

למידע על מלגות האוניברסיטה לתלמידים/ות לתארים מתקדמים, ניתן לעיין ​בקובץ זה ובאתר בית ספר קרייטמן ללימודי מחקר מתקדמים.