​​את מערכת השעות של השנים ה​קודמות ניתן למצוא בקישור זה.​


שם הקו​​רס​​מרצהנק"זיוםשעהכיתהסמסטר
סדנת דוקטורנטים
100-3-138-01
100-3-238-02​

*השיעור מתקיים אחת לשבועיים

פרופ' גיא בן פורת ג'10:00-12:00 שנתי
Representation: A Research Dialog with Leading International Scholars
138-1-0314-02


​ד״ר ג׳ניפר לין אושר​

​ד׳
​16:00-18:00​​
​ב׳

**יש לשלוח מייל למרצת הקורס כדי לבקש הרשמה לקורס ברמה של תואר שלישי.