​​את מערכת השעות של השנים ה​קודמות ניתן למצוא בקישור זה.​


שם הקו​​רס​​מרצהנק"זיוםשעהכיתהסמסטר
סדנת דוקטורנטים
100-3-138-01
100-3-238-02​

*השיעור מתקיים אחת לשבועיים

פרופ' גיא בן פורת ג'10:00-12:00 שנתי