​​​​ 
קורסי חובה
 
שם הקורס

נקודות זכות
תיאוריה פוליטית
4
קורס מתודולוגי
(יש לבחור בין שיטות מחקר כמותניות 
לשיטות מחקר איכותניות)
2
סדנת תזה

4
סה"כ
10 נק"ז
 
  
סמינרים

סטודנטים/ות במסלול העיוני נדרשים/ות לכתוב שתי עבודות סמינריוניות בהיקף של 20-30 עמודים במסגרת קורסי הסמינר. סטודנטים/ות במסלול המחקרי נדרשים/ות לכתוב עבודה סמינריונית אחת בהיקף זה.
 
סמינר מחלקתי

בנוסף לחובות הקורסים והעבודות יש להשתתף בסמינר המחלקתי המתקיים מעת לעת.
 
במהלך התואר ניתן ללמוד קורסים במחלקות אחרות כמו גם קורסים לתואר ראשון בהיקף של 8 נק"ז לכל היותר. רישום לקורס שאינו כלול בתוכנית השיעורים לתואר שני של המחלקה מחייב קבלת אישור מהיועץ\ת לתלמידים לתארים מתקדמים במחלקה לפוליטיקה וממשל.
 
​​