$$News and Reports$$

09 נוב' 2018

​​​​​​40/40: פורסמה רשימת הצעירים המבטיחים של TheMar​ker באקדמיה לשנת 2018; בין הנבחרים, יעל שמריהו-ישורון מהפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תלמידת דוקטורט של פרופ' גיא בן-פורת, ושל ד"ר דינה ון-דייק מהמחלקה לניהול מערכות בריאות בפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר.

מתוך כתבתה של אפרת נוימן TheMarker 

YAEL.JPG

יעל שמריהו-ישורון, 30, חוקרת בפקולטה לניהול במחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, אוניברסיטת בן גוריון צילום: ניר קידר

במהלך השנתיים שבהן התגוררה יעל שמריהו־ישורון בדימונה, בכפר סטודנטים של עמותת איילים, היא הבינה שהקולות שהיא שומעת מסביב, ובהם הביקורת של התושבים הוותיקים על המצטרפים החדשים, ראויים לבחינה. מאז עברו חמש שנים, וכיום שמריהו־ישורון היא דוקטורנטית באוניברסיטת בן גוריון שבנגב וממשיכה לעסוק בנושא זה. היא חוקרת את מדיניות עידוד ההגירה של קהילות וגרעיני התיישבות אידיאולוגיים לערי פריפריה ולערים מעורבות בישראל, למשל במסגרת המאמץ לייהוד הגליל, ולצורך חיזוק שכונות ערביות בלוד ועכו. במחקריה היא בוחנת את ההשלכות של מדיניות זו על הקשר בין תושבים הוותיקים לבין המצטרפים החדשים, ועל המלכוד שאליו נקלעות האוכלוסיות הוותיקות שמצד אחד מעוניינות להתפתח, גם כלכלית, ומצד אחר מרגישות כי הקבוצות החדשות מאיימות על אורחות חייהן.

המחקר מציג מונח חדש: ג'נטריפיקציה אידיאולוגית ממשלתית. מדינות רבות בעולם מעודדות אוכלוסיות חזקות להגיע למקומות מוחלשים, אולם בישראל יש למדיניות זו גם היבט לאומי. שמריהו־ישורון מצביעה על כך שההיבטים הכלכליים של התופעה בישראל אינם מנותקים מאלה האתנו־לאומיים, אלא להפך, מחזקים אותם.

שמריהו־ישורון היא בעלת תואר שני בתכנית מנדל ל- MBA במנהיגות חברתית שבפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר, והשנה קיבלה את מלגת נשיא המדינה לדוקטו​רנטים. בעבר היתה עובדת סוציאלית ומנחת קבוצות טיפוליות של אסירים משוקמים. עבודת הדוקטורט שלה מפנה זרקור לתופעה בעלת חשיבות ציבורית גבוהה, וחשיבותה בכך שהיא משמיעה קולות מתוך האוכלוסיות עצמן, שלא תמיד נשמעים, ומנסחת מסקנות שיכולות להשפיע על המדיניות המכוונת. ממצאיה מעמידים בספק את התועלת במדיניות הממשלתית של עידוד גרעיני ההתיישבות, ואת הפוטנציאל שלה לשיפור מצבן של ערי הפריפריה בטווח הארוך. היא מציעה פתרון של חיזוק מנהיגות מקומית וחיזוק שירותי רווחה וחינוך – ולא בהכרח חיפוש אחר הפתרון בחוץ.

בוג​רי הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר שמובילים בחברה השיראלית​ 

הפקולטה לניהול על שם גילפורד גלייזר באוניברסיטת בן-גוריון בנגב היא הפקולטה הדינמית ביותר בישראל, עם המגוון הרחב ביותר בארץ של תארים. בוגרי הפקולטה יוצאים עם ערך מוסף משמעותי במנהיגות ובאחריות חברתית, בחיבור לפרקטיקה ובהטבעת חותם על פתרון בעיות ניהוליות וחברתיות. הכלים הנרכשים, האינטראקציה בהוראה חדשנית עם מנהלים בכירים מובילים, הסביבה המחקרית הרלוונטית, נותנים מענה לצורך ההולך וגובר במנהלים שהם גם מנהיגים ושהינם בעלי ראייה רחבה המביאה בשיקוליהם גם את החברה והסביבה.