10 יונ' 2020
09:00

אולם  גולדמן
הפקולטה למדעי הבריאות

​SAVE THE DATE

25 שנה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי
ולהקמתה של המחלקה לניהול מערכות בריאות


כנס לכבוד פרישתם של​​
 פרופ' טוביה חורב
 פרופ' גבי בן נון

גבי בן נון טוביה חורב

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הפקולטה למדעי הבריאות והפקולטה לניהול

בית ספר לבריאות הציבור
המחלקה לניהול מערכות בריאות

תוכנית הכנס בהודעה קרובה