shutterstock_520407727_900x600 (1).jpg

התכנית ללימודי אקטואריה וניהול סיכונים מכשירה את הלומדים בה לעולם הפיננסי והביטוחי כאחד. תכנית יוקרתית זו הינה ייחודית בארץ מכיוון שהיא שמה דגש על הידע הפרקטי, התמחותי והמקצועי בתחומי ניהול הסיכונים והאקטואריה, כאשר הביקוש לאנליסטים ומומחים בתחום זה הולך וצובר תאוצה. בנוסף, ייחודיות תכנית זו נובעת מכך שהיא משלבת הן את תחום ניהול הסיכונים והן את תחום האקטואריה, ככלים משלימים ומפרים האחד את השני, כאשר בסיום תכנית זו הסטודנטים יוכלו להשתלב באחד מתחומים אלו ולמנף את עתידם.​
התכנית מכשירה את בוגריה לעולם הפיננסים והביטוח לצד אחריות חברתית כבעלי כוח משפיע בתחומם. העוסקים במלאכת ניהול הסיכונים והאקטואריה הינם בעלי השפעה מכרעת על המשק ועל הפרט והחברה. 
התכנית מהווה קרקע לעבודה כאנליסטים, אקטוארים פיננסיים ומנהלי סיכונים בעלי ידע נרחב, עדכני ופרקטי אשר ייחודי לתכנית זו שנועדה להקנות מקצוע מבוקש זה למועמדיה.​​

courses.pngמרצי התכנית

מרצים בעלי ניסיון רב בהוראה ובעבודה מעשית בתחומים הנלמדים: אקטואריה, ניהול סיכונים, מימון. 
מומחים בתחומם המשלבים ידע אקדמי וניסיון מעשי​

academyhelp.pngניהול אקדמי

right.pngמנהל אקדמי ד"ר תומר שוּשי, מומחה בתחומי ניהול הסיכונים והאקטואריה המימונית.

innovation.pngלמי התכנית מיועדת?

התכנית מיועדת  לכלל בוגרי תואר ראשון ושני בכלכלה / מנהל עסקים /ניהול / חשבונאות המעוניינים לרכוש מקצוע ותעסוקה בתחום ניהול הסיכונים והאקטואריה, כמנתחי ניהול סיכונים ואקטואריה. כמו כן מועמדים שהינם בוגרים או סטודנטים לתואר שני במנהל עסקים - באוניברסיטת בן גוריון בנגב אשר השלימו בהצלחה קורסים מסוימים שנלמדים בתוכנית יהיו זכאים לפטור מקורסים אלו​.

calender.pngהיקף התכנית

שלושה סמסטרים רצופים,​ 6-8 שעות אקדמיות למפגש, במשך כשנה
הלימודים בתכנית אקטואריה וניהול סיכונים נערכים בימי ראשון בשעות 14:00-19:00.​

star.jpgלמסיימי התוכנית בהצלחה תוענק תעודת גמר באקטואריה וניהול סיכונים מטעם היחידה לפיתוח מנהלים​ של               הפקולטה לניהול באוניברסיטת בן-גוריון בנגב