אשכול 2: מערכות מידע II​

​מושב 1 –ניסויים דיגיטלייםI  (9:00-11:00)

מושב 2 – ניסויים דיגיטליים II  (11:30-13:30)

האם המכשיר משפיע על הנכונות לשנות עמדות?

(2022-01-074)

רותם סרוסי, שלי פרומקין, אנה פרצובסקי

הנחיה: פרופ' ליאור פינק

שותפי הנחיה: גב' נעמה אילני-צור

בחינת הנטייה ללקיחת סיכון בסביבת VR

(2022-01-253)

אפרת דובי, יהב הירש

הנחיה: פרופ' כרמל סופר

"אל תגיד לי מה לעשות": השמעות למערכות המלצה

 (2022-01-073)

יובל רון, בר שליבקוביץ, שחר ששון

הנחיה: פרופ' ליאור פינק

שותפי הנחיה: גב' נעמה אילני-צור

"ככה לא מתנהגים"  עם בינה מלאכותית (2022-01-075)

יפעת יוסקוביץ, לירז יעקובוב

הנחיה: פרופ' ליאור פינק

שותפי הנחיה: גב' נעמה אילני-צור

למידה מקוונת: בניית פלטפורמה לניסוי שדה

(2022-01-072)

יעל גנוט, אורי מילבאור

הנחיה: פרופ' ליאור פינק

שותפי הנחיה: גב' נעמה אילני-צור

"אני לא מאמין": השפעות המכשיר על תפיסת חדשות ככזב

 (2022-01-076)

לירן מור, רועי סופר

הנחיה: פרופ' ליאור פינק

שותפי הנחיה: גב' נעמה אילני-צור

תחרויות מיקור-המונים מרובות: ניסוי

(2022-01-077)

שרון רבינוביץ

הנחיה: פרופ' ליאור פינק ודר' אלה שגב

 

מכשירים ושנאת סיכון בהקשר של אבטחת סייבר והתקפות התחזות (2022-01-070)

אור בן זיקרי, יובל סרור

הנחיה: פרופ' ליאור פינק

שותפי הנחיה: גב' נעמה אילני-צור

פרטיות דיגיטלית ורגל בדלת

(2022-01-071)

שי דיאמנט, טל שרגני

הנחיה: פרופ' ליאור פינק

שותפי הנחיה: גב' נעמה אילני-צור

פיתוח יישומון נייד לצורך איסוף מידע על הבעות פנים רגשיות בעת צילום סלפי (2022-01-252)

מאי אשהיים דניאל, עמית גבאי, ירדן סיפרפאל

הנחיה: פרופ' כרמל סופר