מנחה - הרב מיכאל אברהם

 

במהלך השיעורים נתחקה אחר עולמה של ההלכה היהודית ויסודותיה המחשבתיים והפילוסופיים.

 

נלמד- מהי המשמעות של ההלכה? מהי פעולתו של פוסק ההלכה וכיצד נעשית פסיקה? כיצד והאם ההלכה משתנה? מהי מידת העצמאות בהלכה ומה המקום שהיא מניחה לפרט? עוד נעסוק בנושאים כגון: סמכות חכמים, ענישה, מחלוקת, פרשנות, חקיקה ועוד. בהמשך נבחן גם כיצד מתייחסת ההלכה למימדי המציאות השונים, כמו- איך ההלכה תופסת את ציר הזמן, מהו היחס בין כמות לאיכות, ועוד. לאורך הדרך ננסה גם להשוות בין ההלכה לבין מערכות נורמטיביות שונות (משפטיות ואחרות), ולעמוד על השווה והשונה ביניהן.

 

נושא השיעור​

דף מקורות​

תשס"ח​

מבוא - תכנית ההרצאות השנתית​

דף מקורות​​

שיעור ראשון - מדוע עלינו לשמור מצוות​

דף מקורות​​

שיעור שני - ירידת הדורות +מבט על ההיסטוריה של ההלכה​

דף מקורות

דף 2​​

שיעור שלישי - ספר התניא- פרק ט'​

דף מקורות​​

שיעור רביעי - מהי גזירת הכתוב?​

דף מקורות​​

שיעור חמישי - טעמי המצוות​

דף מקורות​