נושא השיעור​

​דף מקורות

הקלטה​

דפי מקורות שבועיים

מבוא לפרק א' והמשנה הראשונה

דף מקורות /נספח /נספח

דף ב'​

דף מקורות /נספח /נספח​​

דף ב' עמוד ב' עד ד' עמוד א'​

דף מקורות /נספח

דף ח' עמוד א' עד ט' עמוד א'​

דף מקורות /נספח

עד דף ט'​

דף מקורות /נספח

דף י' עמוד ב' עד י"ב עמוד א'​

דף מקורות /נספח /נספח

דף ט"ז​

דף מקורות

דף ט"ז - המשך​

דף מקורות /נספח

שיעור סיכום - אורי עופרן

1. פתיחה למסכת ראש השנה​

דף מקורות

2. ראש השנה למלכים​

דף מקורות

​ ​

3. מלכי ישראל ומלכי אומות העולם​

דף מקורות

​4. ראש השנה לשנים

דף מקורות

​5. מהות היובל

דף מקורות

שיעור סיכום - הרב ד"ר עמית קולא

1. מבוא למסכת ראש השנה​

דף מקורות

2. ראש השנה למלכים​

דף מקורות

​3. החמצתו של כורש?

דף מקורות