​​

נושא השיעור​

​דף מקורות

תשע"ב

שיעור 1 - עיקרי אמונה

דף מקורות

שיעור 2 - ריה"ל , המתודה לאמת והסגולה

דף מקורות

נספח

שיעור 3 - חביב אדם שנברא בצלם

דף מקורות

שיעור 4 - מחלוקת​

דף מקורות