8

בית המדרש דרומא שבאוניברסיטת בן-גוריון, מהווה מקום בו יכולים סטודנטים ללמוד יהדות באופן מסודר ומעמיק.

מדובר בצורך גדול של סטודנטים המבקשים להיות מחוברים בו זמנית אל עולם האקדמיה ואל המסורת היהודית ולבנות משתיהן את עולמם הרוחני – תרבותי. בית המדרש מאפשר מסגרת קבועה, חבורה והנחיה המאפשרים לסטודנטים לשלב אותן בסדר יומם בצורה משמעותית.

בית המדרש 'דרומא' הוקם כיוזמה של סטודנטים במטרה למלא את חיי היום יום ברוח יהודית. בנוסף מהווה 'דרומא' מסגרת של מפגש בין אנשים שונים מרקעים שונים ומקצוות מנוגדים בחברה הישראלית, ומתקיים בו שיח של בירור זהות ומשמעות.

'דרומא' פונה גם לציבור הרחב ופועל בקרב הקהילה בבאר שבע ובסביבתה.

 1.png

דרומא | בית מדרש בדרום הארץ


בתלמוד הבבלי נאמר: 

אמר רבי יצחק: הרוצה שיחכים - ידרים , ושיעשיר - יצפין, וסימניך : שלחן בצפון ומנורה בדרום;  
ורבי יהושע בן לוי אמר: לעולם ידרים, שמתוך שמתחכם מתעשר

מסכת בבא בתרא דף כה עמוד ב 

 

הגמרא מלמדת שהדרום מסמל את החכמה. כשם שאור המנורה דולק בדרום ההיכל, כך אור החכמה דולק בדרום. על כן המבקש להחכים וללמוד יפנה לכיוון דרום.

בניגוד לעושר התוכניות והמסגרות המוצעות באזור ירושלים והמרכז, בבאר שבע וסביבתה מעטות מאוד מסגרות הלימוד.

בית המדרש דרומא, נועד לתת מענה למבקשי החכמה והתורה באזור הדרום, ובכך לתרום את חלקו ליישובו של הנגב ופיתוחו.

2.png 

 

דרומא | הלימוד והלומדים

בית המדרש פתוח בפני כולם, סטודנטים וסטודנטיות, צעירים וצעירים ברוחם, דתיים וחילוניים ללא מחויבות להשקפה, אורח חיים או השתייכות חברתית. כל מי שלימוד תורה והיהדות הוא בעל משמעות לגביו, מוזמן ליטול חלק בשיח המתקיים בבית המדרש. הבדלי הרקע והמגוון האנושי, יוצרים שיח כנה, מפרה, מקורי ומעשיר.

בית המדרש מעמיד בבסיסו את הלימוד המשותף ואת המפגש הבלתי אמצעי עם המקורות. בכל מפגשי הלימוד, מוקדש חלק מן הזמן ללימוד בחברותות, ובעקבותיו נערך שיעור פרונטאלי. המנחים, המורים והלומדים מביאים עימם מתודות ומטרות לימוד שונות ומגוונות, כשהמשותף לכולם הוא ההתייחסות לסוגיות ולמקורות הנלמדים, כמשאב רוחני ותרבותי לחיים הפרטיים והציבוריים שלנו היום.

3.png 

בית המדרש פועל כאגף בקתדרה לערכי יהדות על שם בלשנר באוניברסיטת בן-גוריון.