מנחה: אורי עופרן

 

שאלות יסוד של מוסר וחברה עומדות במרכז הדיונים המרתקים שבפרק שביעי ושמיני במסכת סנהדרין: מהן אבני היסוד לחברה מוסרית? האם המוסר האנושי הולך ומתקדם? מהו היחס בין תורה אלוהית למוסר האנושי? מה היחס הנכון לנער שיצא מן התלם? מהן גבולות האחריות ההורית? האם יש מקרים אבודים?

מתי והאם מותרת ענישה מונעת? מהן גבולות ההגנה העצמית? והאם יש דברים העומדים מעל לקדושת החיים?

 

​תשע"ד ​ ​

שבע מצוות בני נח במקרא​

דף מקורות לשיעור

הקלטה- שבע מצוות בני נח.wma

שבע מצוות בני נח- מערכת המשפט​

דף הנחיה ללימוד

שבע מצוות בני נח- מערכת המשפט.WAV

שבע מצוות בני נח- בין ישראל לגויים​

דף הנחיה ללימוד

דף מקורות לשיעור

גוי מול יהודי.WAV

שבע מצוות בני נח- נכרי שומר תורה​

דף הנחיה ללימוד

דף מקורות לשיעור

סוף שבע מצוות בני נח- מוסר אנושי והתורה​

דף הנחיה ללימוד

דף מקורות לשיעור

מוסר אנושי והתורה- סוף סוגיות שבע מצוות בני נח.WAV

בן סורר ומורה- נידון על שם סופו​

דף הנחיה ללימוד

נספחים לשיעור

נידון על שם סופו.mp3