מנחה: אורי עופרן

מסכת בבא בתרא עוסקת בדרך לבנות חברה, על חובות מול זכויות​,מהי שכנות טובה? האם פגיעה בפרטיות היא נזק? כיצד מחלקים מיסים? מקומה של הצדקה בחיי הפרט והכלל? מהו שוויון בנטל - האם יש פטורים?

נושא השיעור​

דף מקורות​

​הקלטה

​תשע"ג ​ ​

שבוע 1- יחסי שכנות במשנה

דף הנחיה ללימוד

דף מקורות לשיעור

 

שיעור 1.WAV

שבוע 2- סוגית פתיחה- משמעות מחיצה​

דף הנחיה ללימוד

דף מקורות לשיעור

שיעור 2 חלק א.WAV

שיעור 2 חלק ב.WAV

שבוע 3- היזק ראיה וסתירת בית כנסת​

דף הנחיה ללימוד

דף מקורות לשיעור

 

שיעור 3.WAV

שבוע 4 - בניין הורדוס

*שיעור סיכום מפי אורי ספראי​

דף הנחיה ללימוד

דף מקורות לשיעור

 

28.11.WAV

שבוע 5 - המקיף והניקף​

דף מקורות ללימוד

דף מקורות לשיעור

 

שיעור 5.WAV

שבוע 6 - חזקה ומיגו​

דף הנחיה ללימוד

דף מקורות לשיעור

6 חזקה.WAV

שבוע 7 - חלוקת נטל- על מיסים ופטור מגיוס​

דף הנחיה ללימוד

דף מקורות לשיעור

שיעור 7 רבנן לא בעי נטירותא.WAV

שבוע 8 - חכמים ועמי ארצות

דף הנחיה ללימוד

דף מקורות לשיעור

שבוע 9 - צדקה​: מבוא גביה וחלוקה

דף הנחיה ללימוד

שבוע 10- צדקה​

דף הנחיה ללימוד

שבוע 12- ספרי התנך וסידורן​

דף הנחיה ללימוד

דף מקורות לשיעור

שבוע 13 - מי כתב את סוף ספר התורה?​

דף הנחיה ללימוד

דף מקורות לשיעור

מי כתב את סוף התורה.WAV

שבוע 14- מי היה איוב?​

דף הנחיה ללימוד

שבוע 15 - התמודדות עם הרע​

דף מקורות לשיעור

שבוע 16 - סיכום פרק ראשון​

סיכום פרק ראשון.WAV

שבוע 17- תקנת יהושע בן גמלא​

דף מקורות ללימוד

תקנות יהושע בן גמלא.WAV