מנחה: אורי עופרן

במפגשי הלימוד ננסה להיענות לאתגרים האינטלקטואליים והרוחניים שמציב התלמוד בפני לומדיו. עם כוס קפה ביד, שכל בראש, ורגישות בלב, ננסה לגלות את שאומרים לנו דפי הגמרא. מסכת 'קידושין' מזמנת עיסוק בשאלות ובלבטים של צעירים בגיל התפר שבין היציאה מהבית להקמת חיים עצמאיים. סוגיות הגמרא שנלמד עוסקות במתח שבין האישי למשפחתי. בין הורים ובנים, בין לימודים להקמת משפחה ועוד. עוד נעסוק גם בתחומים נוספים כגון: שכר ועונש, ארץ ישראל ובין כוונה למעשה. כל מפגש מורכב מלימוד מקדים בחברותות ושיעור. האווירה ומבנה הלימוד מותאמים הן לבעלי רקע והן ללומדים גמרא לראשונה

נושא השיעור​ דף מקורות

דפי מקורות שבועיים

ערב פתיחה דף מקורות
מבוא למסכת קידושין - לימוד המשניות דף מקורות
דף כ"ט עמוד א'​ דף מקורות
דף כ"ט עמוד א' עד ל עמוד א'​ דף מקורות
דף ל' עמוד א'​ דף מקורות
דף ל' עמוד א' עד ל' עמוד ב'​ דף מקורות
דף ל' עמוד ב' עד ל"א עמוד א'​ דף מקורות
דף ל"א עמוד ב'​

דף מקורות

נספח - מחלוקת

דף ל"א עמוד ב' עד ל"ב עמוד א'​

דף מקורות

נספח

דף ל"ב עמוד ב'​ דף מקורות
דף ל"ג עמוד א'​ דף מקורות
דף ל"ה עמוד ב' עד ל"ו עמוד א'​ דף מקורות
דף ל"ט עמוד ב'​

דף מקורות

נספח - מחיית עמלק

נספח - שילוח הקן

דף מ' עמוד א' עד מ' עמוד ב'​ דף מקורות
דף מ' עמוד א' עד סוף הפרק​ דף מקורות
דף פ' עמוד ב' עד פ"א עמוד א'​ דף מקורות
דף פ"א עמוד א' עד פ"ב עמוד א'​ דף מקורות
דף פ"ב עמוד א' עד פ"ב עמוד ב'​ דף מקורות
אגדות החורבן - שבוע ראשון​ דף מקורות
אגדות החורבן - שבוע שני​ דף מקורות
אגדות החורבן - שבוע שלישי​ דף מקורות

שיעור סיכום שבועי - אורי עופרן

מצוות האב על הבן והבן על האב ומצוות המילה​ דף מקורות
חובות האב והבן​ דף מקורות
​לימוד תורה דף מקורות
​ללמדו אומנות דף מקורות
​כיבוד הורים וכיבוד א-להים דף מקורות
כיבוד הורים - מהדברים שאין בהם שיעור​ דף מקורות
​כבוד תלמיד חכם דף מקורות
כבוד התלמיד, השמים והרב​ דף מקורות
​תורה עומדת מפני לומדיה דף מקורות
פרזים ומוקפים​

דף מקורות

נספח

מצוות עשה שהזמן גרמן - חלק א'​ דף מקורות
מצוות עשה שהזמן גרמן  - חלק ב'​ דף מקורות
תורת הגמול - בתורה, במשנה ובגמרא​ דף מקורות
​המאבק ביצר דף מקורות
כוונה ומעשה​ דף מקורות
דרשות הפוסקים באגדות החורבן​ דף מקורות