​מנחה: יובל אוליבסטון

ספר מלכים א- על תקופת בית ראשון עם המלכים, הנביאים, הפוליטיקאים, מובילי המחאה החברתית ורודפי הצדק שלה.

נושא השיעור​

​דף מקורות

הקלטה​

תשע"ג

שיעור 1

דף הנחיה ומקורות

שיעור 1.WAV

שיעור 2

דף הנחיה ומקורות

שיעור 3

דף הנחיה ומקורות

שיעור 4​

דף הנחיה ומקורות

27.11פרקים ד-ז.WAV

שיעור 5​

דף הנחיה ומקורות

שיעור 5.WAV

שיעור 6​

בניית המקדש.WAV

שיעור 7​

דף הנחיה ומקורות

מלכים יא.WAV

שיעור 8​

מלכים יב.WAV

שיעור 9​

דף הנחיה ומקורות

מלכים יג.WAV

שיעור 10​

דף הנחיה ומקורות

מלכים יד.WAV

שיעור 11​

דף הנחיה ומקורות

מלכים טו.WAV

שיעור 12​

דף הנחיה ומקורות

מלכים טז יז.WAV

שיעור 13​

דף הנחיה ומקורות

מלכים יח.WAV

שיעור 14​

דף הנחיה ומקורות

מלכים יט.WAV

שיעור 15​

מלכים כ.WAV

שיעור 16​

מלכים כב.WAV

שיעור 17- מלכים ב​

דף הנחיה ומקורות

מלכים ב א.WAV

שיעור 18- מלכים ב פרק ב​

דף הנחיה ומקרות

מלכים ב פרק ב.mp3