מנחה  - אילן בן יעקוב

בשיעור זה נכיר נושאי יסוד בהגות יהודית, מתקופת חז"ל ועד הוגים בני זמננו. נעסוק בשאלות היסוד של ההגות היהודית: שכל והתגלות, דת ומוסר, תורה ומצוות, וסוגיות נוספות העוסקות ביחס שבין היהדות לתרבות הסובבת אותה. ​

 

נושא השיעור​

דף מקורות​

תשס"ח​

שיעור 1 - האוצר של רבי אייזיק+ הכוזרי

דף מקורות 1​ 
דף 2

שיעור 2 - הוכחות למציאות האל​

דף מקורות​​

שיעור 3 - אמונות והוכחות​

דף מקורות​​

שיעור 4 -  המצוות + נספח​

דף מקורות​​
נספח

שיעור 5 - איך ניתנה התורה בסיני​

דף מקורות​​

שיעור 6 - בן סורר ומורה​

דף מקורות​​​

שיעור 7 - מעשה באוצר מתחת לגשר​

דף מקורות​​​

שיעור 8 - בין תורה להשכלה​

דף מקורות​​​

שיעור 9 -  דת ומדינה​

דף מקורות​​​

שיעור 10 - הצלת גוי בשבת​

דף מקורות​​​

שיעור 11 - נזירות וקדושה​

דף מקורות​​​

שיעור 12 - מעשה באישה וחכמים​

דף מקורות​​​

שיעור 13 - ציונות דתית אחרת​

דף מקורות​​​

שיעור 14 - העקדה​

דף מקורות​​​

שיעור 15 - חילול שבת- חילול השם​

דף מקורות​​​

שיעור 16 - טוב ורע

דף מקורות 1​​​
דף 2 דף 3

שיעור 17 - הצלת גוי בשבת​

דף מקורות​​​

שיעור 18 - מעשה העז​

דף מקורות​​​

​שיעור 19 - פתיחה לספר הכוזרי

דף מקורות​​​

​שיעור 20 - פירוק השפה

דף מקורות​​​

שיעור 21 - צלם אלוהים+תוספת​

דף מקורות​​​

תשס"ז​

שיעור 1 - בין תורה והשכלה​

דף מקורות​​​

שיעור 2 - דת ומדינה​​

דף מקורות​​​

שיעור 3 - לימוד תורה​​

דף מקורות​​​

שיעור 4 - דת ומוסר​​

דף מקורות​​​

שיעור 5 - דת ומוסר- הצלת גוי בשבת​​

דף מקורות​​​

שיעור 6 - העקדה​​

דף מקורות​​​

שיעור 7 - נזירות וקדושה​​

דף מקורות​​​