מנחה: הרב ד"ר עמית קולא או אורי עופרן

ננסה להיענות לאתגרים האינטלקטואליים והרוחניים שמציב התלמוד בפני לומדיו. עם כוס קפה ביד, שכל בראש, ורגישות בלב, ננסה לגלות את שאומרים לנו  דפי הגמרא.

במרכזה של מסכת 'תענית' אותה נלמד, עומד הגשם – התלות בו  והפלא שבירידתו. הגשם מהווה נקודת מוצא לעיסוק בשאלות של השגחה, תפילה והקשר בין האדם לטבע ובין שניהם לא-להים.

נושא השיעור​

​דף מקורות

הקלטה​

סמסטר א'

שבוע 1 - מבוא למסכת - התענית והגשם במקרא ובמשנה

שבוע 1 - שיעור פתיחה - אורי עופרן

דף מקורות

דף מקורות

 

הקלטה

שבוע 2 - דף ב עמוד א עד ב עמוד ב 'היינו פרנסה'

שבוע 2 - מסכת תענית, מבנה ותכנים - אורי עופרן

דף מקורות

דף מקורות

 

הקלטה

שבוע 3 - דף ב' עמוד ב עד ג עמוד א'

שבוע 3 - שיעור סיכום - אורי עופרן, מחלוקת ר' אליעזר ור' יהושע

דף מקורות

דף מקורות

 

הקלטה

שבוע 4 - דף ג עמוד א עד דף ד עמוד א'

שבוע 4 - שיעור סיכום - אורי עופרן, הזכרת טל ורוח​

דף מקורות

דף מקורות

 

הקלטה

שבוע 5 - דף ד עמוד א' עד דף ד עמוד ב'

שבוע 5 - שיעור סיכום - הרב ד"ר עמית קולא, תכונות תלמידי חכמים​

דף מקורות

 

הקלטה

שבוע 6 - דף ד עמוד א'​ עד ד עמוד ב'

שבוע 6 - שיעור סיכום - אורי עופרן, ניחוש וסיום סוגית שאלה

דף מקורות

דף מקורות

 

הקלטה

שבוע 7 - דף ה עמוד א' עד ו עמוד א'

שבוע 7 - שיעור סיכום - אורי עופרן, רב נחמן ורב יצחק​

דף מקורות

דף מקורות

 

הקלטה

שבוע 8 - דף ה עמוד א' עד ו עמוד א'

 

 

שבוע 8 - שיעור סיכום - הרב ד"ר עמית קולא, יעקוב אבינו לא מת - גמרא בעיון​

דף מקורות

נספח

נספח

דף מקורות

 

 

 

הקלטה

שבוע 9 - דף ו עמוד ב' עד ז עמוד א'​

דף מקורות

נספח

סמסטר ב'

ערב פתיחה סמסטר ב' - על לימוד וענווה - פנימיות וחיצוניות - אורי עופרן​ ​

לימוד מקדים

דף מקורות

שבוע 1 - דף י'

שבוע 1 - שיעור סיכום - אורי עופרן, להשתתף עם הציבור​

דף מקורות

דף מקורות

 

הקלטה

שבוע 2 - דף י"ח עמוד ב' עד דף י"ט עמוד א' (פתיחת פרק שלישי - משניות)​

דף מקורות

שבוע 3 - דף י"ט ​

דף מקורות

שבוע 4 - דף כ'

שבוע 4 - שיעור סיכום - אורי עופרן, רבי אלעזר והמכוער​

דף מקורות

דף מקורות

 

הקלטה

שבוע 5 - דף כ"א

שבוע 5 - שיעור סיכום - אורי עופרן, נחום איש גם זו​

דף מקורות

דף מקורות

 

הקלטה

שבוע 6 - דף כ"ב - אורי עופרן - אבא אומנא - קנאה בלימוד תורה​

דף מקורות

הקלטה

שבוע 7 - דף כ"ב עמוד א' - אורי עופרן - הנזיר מן הדרום​

דף מקורות

הקלטה

שבוע 8 - דף כ"ג

שבוע 8 - שיעור סיכום - אורי עופרן, חוני המעגל ופערי הדורות​

דף מקורות

דף מקורות

 

הקלטה

שבוע 9 - דף כ"ג- שיעור סיכום - אורי עופרן - מורידי גשמים ומחוללי ניסים - השוואה​

הקלטה

לימוד בחבורה - חופשת סמסטר - חלק א'​

הקלטה

לימוד בחבורה - חופשת סמסטר - חלק ב'​

הקלטה