מנחה: אורי עופרן

סיפורי בראשית משמשים קרקע להתפתחות של רעיונות, מסרים ודמיונות. השיעורים עוסקים בנושאים קיומים ובשאלות בסיסיות, לאור מדרשי חז"ל לפרשות בראשית ונח. לדוגמא: מעמדו וייעודו של האדם לאור תיאור בריאת האדם? החטא, מניעיו ועונשו לאור סיפור האכילה מעץ הדעת, הסיבות לסכסוכים ומריבות, לאור השאלה למה ואיך הרג קין את הבל? יחסי האדם והטבע לאור סיפור המבול ועוד.

נושא השיעור​

​דף מקורות

תשס"ז

שיעור 1- בראשית ברא
מהי הבריאה? מהו הדבר הראשון שנברא? האם היו דברים לפני בריאת העולם?

דף מקורות

שיעור 2 - בריאת הלבנה והתחלת התורה
מדוע התורה פותחת בסיפור בריאת העולם? מהם המשמעויות שנתנו המדרשים למיעוטה של הלבנה?

דף מקורות

שיעור 3 - בריאת האדם
על פי גישתם של חז"ל- מתי נברא האדם? כיצד הוא נברא? מדוע נברא יחידי?

   דף מקורות

שיעור 4 -בריאת האשה
מהותה של האישה במדרשים השונים

   דף מקורות

שיעור 5 - הציווי
נבחן את משמעות קדימותו של הציווי הא-לוהי לאדם, ואת היחס בין ציווי דתי למוסר טבעי

דף מקורות

שיעור 6 - הגורמים לחטא
נלמד את פרשנות חז"ל לחטאם של אדם וחווה- הפסיכולוגיה של החטא

דף מקורות