מנחה: אורי עופרן

מעמד הר סיני הוא אירוע השיא המכונן של הדת היהודית. כמו ההר, גם משמעותו אפופת עשן ומיסתורין.
המעמד הנשגב, שימש במהלך כל הדורות בסיס להבנת שאלות היסוד ביחסי א-להים ואדם, כמו- מהי 'התגלות'?
כיצד ניתן הציווי הא-לוהי? מה פירוש 'תורה'? ועוד. 

במפגשי הלימוד נדון בשאלות אלה דרך תיאורי מעמד הר סיני בתורה ובמדרש.

 

נושא השיעור​

​דף מקורות

תשס"ח

שיעור 1 - מעמד הר סיני בתורה
למרות שכולנו היינו במעמד הר סיני, דומה שראוי לבדוק ביתר זהירות מה בדיוק  - קרה שם.

דף מקורות

שיעור 2 - קול גדול ולא יסף
מה כוחה ותפקידה של ההתגלות בהר סיני?

דף מקורות

שיעור 3- מיקומו של הר סיני
מדוע נבחר דווקא הר סיני כמקום בו נינתן התורה?​

דף מקורות​

​שיעור 4-  מתן תורה לישראל ולאומות
מדוע לא קבלו האומות את התורה? האם מתן תורה השפיע רק על ישראל או גם על האומות?

דף מקורות​

​שיעור 5- התורה שלפני מתן תורה
האם היתה תורה לעם ישראל לפני מתן תורה?

דף מקורות​

​שיעור 6-  אחרי רבים להטות
מדוע ניתנה ההכרעה לרוב ומה הבעיתיות שבה?

דף מקורות​

​שיעור 7- הספרים שניתנו בסיני
האם קדמו ספרים למתן תורה?

דף מקורות​

​שיעור 8-  ראש חודש

דף מקורות​

​שיעור 9-  מצוות תלמוד תורה
דיון על משמעותה של מצוות תלמוד תורה

דף מקורות​

​שיעור 10- שבירת הלוחות
ניתוח ולימוד סיפור חטא העגל עד לאחר שבירת הלוחות בעזרת מקורות שונים

דף מקורות​

​שייעור 11- משה במרום
תהליך מעבר התורה מהעליונים לתחתונים

דף מקורות​

​שיעור 12- ירידת שכינה

דף מקורות​

​שיעור 13-  לא יהיה

דף מקורות​

​שיעור 14- לא תחמוד

דף מקורות​

​שיעור 15- לא תשא

דף מקורות​

​שיעור 16-  עשרת הדברות- סיכום

דף מקורות​

​שיעור 17- קורח- מחלוקת לשם שמים

דף מקורות​

​שיעור 18- זכור ושמור

דף מקורות​