מערכת שעות לסמסטר ב' תשע"ז

ראשוןשנישלישירביעי

8:30-10:00

--------------

סדר בוקר

  

בהנחיית:

 ארז ניר

בהנחיית:

טפת הכהן ביק

 10:00-13:00  בית מדרש פתוח בית מדרש פתוח

18:00-19:30

----------------

שיעור

סיפורי מעשיות של ר' נחמן

 

 

------------

צורית בוסקילה

"ריבוא עיני האור הן"  - הגותו הקיומית של הרב קוק.

 

------------

אייל אלפיה

עיונים פילוסופיים וקבליים ספר בראשית

 

 

-------------

ארז ניר

שיעור עיון בתלמוד בבלי מסכת ברכות

 

 

--------------

מורים מתחלפים:

הרב אמנון דוקוב.

ד"ר מיכל בר אשר סיגל. ארז ניר

לפירוט נוסף על השיעורים