מנחה: אורי עופרן

 

כמעט אלפיים שנות לימוד עברו על מסכת אבות ועדיין היא רלוונטית וקיומית.

אחת לשבוע נבחר באחת מהעצות המחכימות וההדרכות שפרסו לפנינו חכמים בפרקי אבות, ונעמיק בה בעזרת מאות הפירושים שנכתבו במהלך הדורות. נשאל 'איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם?' נזכור ש'לא הבישן למד ולא הקפדן מלמד' , נתחיל כי 'הזמן קצר והמלאכה מרובה'.

השיעור יעסוק בחלקים שלא נלמדו בשנה שעברה כך שיתאים הן לותיקים והן למצטרפים חדשים.

 

נושא השיעור​

​דף מקורות

הקלטה​

​ ​ ​תשע"ג - פרקי אבות פרק ג'

שיעור 1 - הסתכל בשלושה דברים​

דף מקורות

שיעור 1.WAV

שיעור 2- מוראה של מלכות​

דף מקורות

שיעור 3 - כפר חנניא​

דף מקורות

שיעור 3.mp3

שיעור 4 - לבדיות ומפנה ליבו לבטלה​

דף מקורות

שיעור 5.WAV

שיעור 5- סייגים​

דף מקורות

נדרים סייג לפרישות​

דף מקורות

​בין לאומיות לאוניברסליות

דף מקורות

חכמה ומעשים​

דף מקורות

​ ​ ​סמסטר ב - פרקים ד-ה

עשרה נסיונות ועשר מכות​

דף מקורות

הלומד מן הקטנים ומן הגדולים​

דף מקורות

תשע"ב - פרקי אבות פרק ב'

שיעור 1 - פרק ב' תכנים ומבנה

דף מקורות

נספח

שיעור 2 - פרק ב' תכנים ומבנה - המשך

דף מקורות

שיעור 3 - מצווה קלה וחמורה​

דף מקורות

הקלטה

שיעור 4 - בן עזאי ובן זומא​

דף מקורות

שיעור 5 - הלל - לא כל המרבה בסחורה מחכים​

דף מקורות

הקלטה

שיעור 6 - הלל-עם הארץ חסיד​

דף מקורות

הקלטה

שיעור 7 - אין בור ירא חטא​

דף מקורות

הקלטה

שיעור 8 - תלמידי רבן יוחנן בן זכאי​

דף מקורות

הקלטה

שיעור 9 - תלמידי רבן יוחנן בן זכאי, המשך​

דף מקורות

הקלטה

תשע"ב - פרקי אבות פרק ב' - סמסטר ב'

שיעור 1 -פתיחה - דרך הלימוד ומטרתו​

דף מקורות

הקלטה

שיעור 2 -המשך דרך הלימוד ומטרתו - הלימוד בע"פ​

דף מקורות

הקלטה

שיעור 3 - דרך טובה - לב ועין​

דף מקורות

הקלטה

שיעור 4 - כבוד חבר וכבוד תלמיד,​

דף מקורות

חלק א'

חלק ב'

שיעור 5 - כעס​

דף מקורות

הקלטה

שיעור 6 - קדושה בזמן ובמקום (שיעור לכבוד יום ירושלים)​

דף מקורות

הקלטה

שיעור 7 - אמון עצמי​

דף מקורות

הקלטה

שיעור 8 - דע מה שתשיב​

דף מקורות

הקלטה

שיעור 9 - שיעור סיכום​

דף מקורות

הקלטה

תשע"א - פרקי אבות פרק א'

שיעור 1 - מסירה וקבלה מסיני לחכמים

דף מקורות

שיעור 2 - "ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה"​

דף מקורות

שיעור 3 - מבנה המסכת וגיבוריה​

דף מקורות

שיעור 4 - הלל הזקן​

דף מקורות

שיעור 5 - קבע – בין תפילה לתורה​

דף מקורות

שיעור 7 - יוסי ויוסי​

דף מקורות