המחלקה למתמטיקה מוכרת בעולם המדעי כמרכז חשוב בתחומי מחקר רבים ופועלים בה מתמטיקאים בעלי-שם. המשימות העיקריות שנטלה המחלקה על עצמה הן: קיום מחקר עיוני ושימושי, הן עצמאי והן בשיתוף עם גורמים אחרים. קיום שירותי הוראה ברמה גבוהה למגוון גדול של תלמידים בפקולטות ובמגמות השונות, והכשרת מורים וחוקרים בעלי רמה גבוהה בענפים שונים של המתמטיקה.

המחלקה למתמטיקה היא מחלקה מאוד דינמית, אשר בנוסף לחוקרים המבוססים הפעילים בה, גדלה וקולטת חוקרים צעירים חדשים. במחלקה מתקיימים מידי שבוע מספר סמינרים מחקריים וכן קולוקוויום שבועי. בנוסף, כל שנה מתקיימות מספר הרצאות לקהל הרחב אשר מאפשרות לתלמידים להכיר טוב יותר מגוון של תחומים מתמטיים.

הלימודים לתואר שני מהווים גורם ראשון במעלה להבטחת פיתוח המחקר וההוראה במחלקה לטווח ארוך. לימודי התואר השני מחייבים במערכת קורסים ועבודת מחקר בעלת אופי עיוני או שימושי, המתבצעת בהנחיית חברי סגל המחלקה, ומסתכמת בחיבור עבודת גמר.

חמנית בתקריב

מסלולי ה​​לימוד:


» ​תואר שני במגמת מתמטיקה עיונית

» תואר שני במגמת מתמטיקה יישומית 


למידע על מסלול לימוד​י צבירה לתואר שני »


​תחומי המחקר:


» תורת ההצגות; תורת המספרים; גיאומטריה אלגברית;

» הסתברות; אנליזה פונקציונלית; אנליזה הרמונית;

» לוגיקה; טופולוגיה; מערכות דינמיות ותורה ארגודית;