​​​במחלקות: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה, מדעי החיים

המסלול מיועד למועמדים המעוניינים ללמוד מספר קורסים לפני קבלת החלטה על כיוון מחקר.

סף הקבלה למסלול יהיה זהה לסף הקבלה שנקבע על ידי כל מחלקה.

ניתן ללמוד במסלול זה עד 4 סמסטרים ולהשלים עד אז מחצית הנק"ז לתואר (לא כולל קורסי עבודת גמר).

בתום 2 סמסטרים, הסטודנטים ימצאו מנחה וייעדכנו את מזכירות המוסמכים באמצעות טופס מקוון. מציאת מנחה היא לצורך הכוונה לתוכנית הלימודים ואינה מחייבת החלטה על נושא מחקר. אם לא ימצא מנחה, ימונה יועץ שיכוון להמשך לימודים בתוכנית. 

אין להירשם במהלך הלימודים במסלול לקורסי עבודת גמר, גם לאחר קביעת מנחה.

בכל סמסטר חייב להירשם לפחות לקורס אחד בתוכנית הלימודים, עם עדיפות לקורס חובה (אם קיים).

​בתום השלמת המסלול, יתקבלו הסטודנטים במעמד מן המניין למחלקה אליה ביקשו להתקבל, בכפוף למציאת מנחה. כל הקורסים בתוכנית הלימודים במסלול צבירה יוכרו עם הציון שהתקבל. הקבלה תכלול גם את פרטי המנחה/ים שנקבע/ו.

הסטודנטים יהיו רשאים לבקש להחליף מנחה בתחילת הסמסטר הראשון ללימודים.

הצעת מחקר תוגש בתום 2 סמסטרים.

עבודת הגמר תוגש בתום 4 סמסטרים.