​לימודים לתואר מוסמך

הלימודים לתואר מוסמך במתמטיקה מיועדים לבוגרי תואר ראשון במתמטיקה או בתחום סמוך. הלימודים אורכים כשנתיים וכוללים עבודת מחקר (תיזה). בנוסף, המחלקה מציעה תוכנית לתואר מוסמך במתמטיקה ומחשבים (בשיתוף עם המחלקה למדעי המחשב), במתמטיקה יישומית ותעשייתית ובהוראת המתמטיקה.

מגמות:
מתמטיקה עיונית
מתמטיקה יישומית
הוראת המתמטיקה

עדכונים לתלמידי תואר שני במחלקה למתמטיקה

כללי מלגות, נוכחות והעסקה נוספת לתלמיד תואר שני במחלקה למתמטיקה