​לימודים לתואר מוסמך

הלימודים לתואר מוסמך במתמטיקה מיועדים לבוגרי תואר ראשון במתמטיקה או בתחום סמוך. הלימודים אורכים כשנתיים וכוללים עבודת מחקר (תיזה). בנוסף, המחלקה מציעה תוכנית לתואר מוסמך במתמטיקה ומחשבים (בשיתוף עם המחלקה למדעי המחשב), במתמטיקה יישומית ותעשייתית ובהוראת המתמטיקה.

כותרת
  
הוראת המתמטיקה
מתמטיקה
מתמטיקה ומחשבים
מתמטיקה ישומית ותעשייתית

​מידע כללי נוסף  - לכל המגמות

  1. החל מהסמסטר השני ללימודים, על התלמיד לקבל אישור בכתב מהמנחה על תכנית הלימודים. את התכנית המאושרת יש להעביר למזכירות המחלקה.
  2. הסמינרים אשר מספריהם מתחילים ב- 201-5 (סמינר במתמטיקה שימושית, סמינר באנליזה, סמינר באלגברה וכו') מיועדים לחברי הסגל ולתלמידים לתארים מתקדמים. תלמיד יהיה זכאי לנק"ז עבור השתתפותו בסמינר כזה רק אם השתתף בסמינר באופן פעיל: באחד מן הסמינרים, עפ"י בחירתו של התלמיד, יהיה עליו להרצות בנושא הסמינר, בנוסף למטלות שיקבעו ע"י אחראי הסמינר. על התלמיד לוודא טרם הירשמו לסמינר כי ניתן לתת הרצאה בסמינר זה. בסמינר השני ידרש התלמיד לעמוד בכללים כפי שיקבעו ע"י האחראי על הסמינר. תלמיד לא יוכל לקבל יותר מ - 2 נק"ז עבור סמינרים.
  3. החל משנת הלימודים תשע"ג המחלקה למתמטיקה מקבלת ללימודים תלמידי מחקר מחו"ל. קורסים בהם יהיו  תלמידי מחקר מחו"ל, ינתנו בשפה האנגלית.