תכניות מצטיינים, מלגות ופרסים

סוג
  
שם
  
טופס בקשה למלגת חבר.pdfטופס בקשה למלגת חבר
מלגת עמותת חבר.pdfמלגת עמותת חבר
מלגת שוליך.pdfמלגת שוליך
קול קורא מענק קרן פזי לסטודנט מצטיין.pdfקול קורא מענק קרן פזי לסטודנט מצטיין
תכנית הרצאות לסמסטר ב תשעו לתלמידי תכנית אשלים למצטיינים.pdfתכנית הרצאות לסמסטר ב תשעו לתלמידי תכנית אשלים למצטיינים