כתובת למשלוח דואר:
המחלקה למתמטיקה
אוניברסיטת בן גוריון
ת.ז 653
באר שבע
מיקוד 84105

בניין 58B (בניין דייכמן למתמטיקה)
 math.bgu@bgu.ac.il 

-----------------------------

ראש המחלקה:

פרופ' איליה טיומקין​

טלפון: 08-6461694

​ math.chair@​bgu.ac.il  

------------------------------

אלנה סיטרוק
ממונה על המנהל

08-6461608
zak@bgu.ac.il

----------------------------------

שרית דפני
רכזת לענייני סטודנטים לתואר ראשון

08-6461609
mathsec@bgu.ac.il
------------------------------

שירלי שחר 
רכזת מחלקה
תארים מתקדמים ובתר דוק'

ארגון כנסים וארועים

08-6477842
sshirly@bgu.ac.il​​

------------------------------

הדס ורום 
רכזת מחלקה
תיאום קורסי שירות

08-6461689

varumh@bgu.ac.il