כתובת למשלוח דואר:
המחלקה למתמטיקה
אוניברסיטת בן גוריון
ת.ז 653
באר שבע
מיקוד 84105

מיקום בניין 58 (מתמטיקה)
מייל המחלקה: math@math.bgu.ac.il 

פקס המחלקה: 08-6477648

ראש המחלקה:

פרופ' איליה טיומקין​

טלפון: 08-6477842

אימייל: math.chair@exchange.bgu.ac.il  

גב' אלנה סיטרוק
ממונה על המנהל ורכזת תארים מתקדמים

08-6461608
zak@bgu.ac.il

גב' אירית נתניה
רכזת לענייני סטודנטים לתואר ראשון

08-6461609
mathsec@bgu.ac.il
שעות קבלה לתלמידי המחלקה למתמטיקה בחדר 005 בקומת הכניסה בימים א-ד בשעות 14:00-15:00.
בשעות אחרות ניתן לקבוע פגישה מראש במייל.

פניות סטודנטים לתואר ראשון למתמטיקה במייל: mathsec@bgu.ac.il (מזכירות המחלקה למתמטיקה).

גב' שירלי שחר 
רכזת מחלקה ואחראית כנסים

08-6461689
sshirly@bgu.ac.il