טפסים לפגישות עם יו"ר מחלקה ואחראי אקדמי של מתמטיקה ומדעי המחשב נמצאים בקישור "בעלי תפקידים במחלקה" (בצד ימין טפסים נוספים כגון, : פטורים, סגירת תואר, שינוי מסלול, חופשה/ הפסקת לימודים, נמצאים באתר הפקולטה לטבע: 

http://in.bgu.ac.il/teva/Pages/Forms.

meiravne@bgu.ac.i​ רכזת לענייני סטודנטים בפקולטה לטבע- גב' מירב נאמני, 08-6479315 ודוא"ל 

כתובת URL
  
הערותמסנן
  
מיועד לרשימת קורסים שאינם פתוחים לרישום או שהמקומות בהם נגמרו: קורסי השלמה למדעים, קורסי בחירה (גם אם אינם בפקולטה), קורסי חטיבה מומלצת וקורסי חטיבה במתמטיקה ומדעי המחשב - תשובות יוחזרו אליכם במייל לכל המאוחר עד לסוף תקופת השינויים, רישום על בסיס מקום פנוי.
  
יש למלא את הטופס עם כל הפרטים הרלוונטיים ולצרף לוח בחינות אישי ספח בחינה, ואישורים רלוונטיים לבקשה (במידת הצורך).
  
יש להחתים מנחה פרוייקט ולהגיש למזכירות המחלקה
  
יש להגיש  בתום שנה ב לאישור אחראי אקדמי. את הטופס יש להגיש למזכירות המחלקה למתמטיקה.
  
הטופס מיועד לקורסים אשר לא נלמדו באוניברסיטת בן גוריון.
לקורסים שנלמדו באוניברסיאת בן גוריון יש למלא בקשה לפטור במערכת הטפסים של הפקולטה לטבע בקישור הבא:
https://bgu4u.bgu.ac.il/html/ptr/
  
  
בהתאם לתקנון, ביטול אקדמי לקורס יתבצע לאחר סיום תקופת השינויים ועד חודש לפני תם לימודי הסמסטר, את הבקשה יש להגיש למזכירות המחלקה לאישור יו"ר ו. הוראה.