תוכנית הלימודים במחלקה למדעי החיים כוללת מחקר, לימודים עיוניים, תרגילי מעבדה וסמינריונים. במרכז הלימודים עומדת עבודת הגמר, שעל כל סטודנט לבצע באורח עצמאי, בהנחייתם של מורי המחלקה. עבודות המחקר מבוצעות במעבדות של חברי הסגל, והסטודנט נחשף בפני אמצעי מחקר מודרניים ובפני האתגרים הניצבים כיום בענפים השונים של מדעי החיים.​​

מעבדה במדעי החיים

תחומי מ​​חקר:


»​​ ביוכימיה, ביולוגיה מולקולרית, גנטיקה והנדסה גנטית, מיקרוביולוגיה, פיזיולוגיה של התא ושל בעלי החיים, בוטניקה ופיזיולוגיה של הצמח, ביוטכנולוגיה מולקולרית, ביולוגיה מבנית, ביולוגיה אבולוציונית, ביולוגיה חישובית, ביולוגיה של התא

»​​ ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית

»​​​ אקולוגיה​


מסלולי ה​לימוד:


»​ תואר שני במגמה למדעי החיים – תואר מוסמך במדעי החיים

»​ ​תואר שני במגמה לביו-פיזיקה 🆕️​
תוכנית משותפת למחלקה למדעי החיים ומחלקה לפיזיקה: הנתיב המחקרי משלב בין עקרונות הפיזיקה לבין עקרונות הביולוגיה, הן ברמה התיאורטית והן ברמה הניסויית. התוכנית מיועדת למשוך סטודנטים מצוינים שיהיו מסוגלים ללימוד בין־תחומי המשלב את מדעי החיים והפיזיקה. התזה של הבוגר תכלול מחקר משמעותי בעל אופי בין־תחומי תוך שימוש בקונצפטים מתקדמים ובשיטות עדכניות.​ פרטים באתר המחלקה לפיזיקה​

»​ תואר שני באקולוגיה, ממשק ושמירת טבע – תואר מוסמך במדעי החיים

»​ תואר שני במגמת ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית – תואר מוסמך במדעי החיים

»​​ מסלול ישיר לדוקטורט