המחלקה למדעי כדור הארץ והסביבה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב עוסקת בחקר תהליכים הנוגעים לתשתית הסלעית של כדור הארץ, פני השטח של כדוה"א, הקרום, המעטפת, האוקיינוסים מקורות המים והביוספירה. חקר סביבת האדם כולל: שינוי אקלים, מקורות מים ואנרגיה, נפט וגז, סוגיות גיאו-מכניות שקשורות ליציבות חללים בתת הקרקע, רעידות אדמה ותאוצות קרקע, והיבטים הקשורים לזיהומים סביבתיים.

בוגרים שסיימו בהצלחה את לימודיהם לתארים המתקדמים משתלבים בפיתוח התשתית המדעית והטכנולוגית של מדינת ישראל במוסדות מחקר, גופי ממשל, גופי שמירת הטבע, חברות פרטיות (נפט וגז, מפעלי ים המלח, כריה וחציבה, סקרי השפעה על הסביבה), מערכת הביטחון ומערכת החינוך. 

התלמידים המצטיינים ביותר שלנו עומדים בחזית המחקר המדעי בארץ ובעולם, ואנו גאים בהישגיהם. אנו רואים חשיבות עליונה בהכשרתו של הדור הבא, ואנו משקיעים את עיקר מאמצינו בו, בהקניית הבנה מעמיקה של המערכות הטבעיות.
בואו והשתתפו אתנו במימוש חזון זה!

תצורות סלעים

מסלולי הלימודים:​


» גיאולוגיה כללית
» גיאולוגיה הנדסית וגיאומכניקה
» מגמה סביבתית- אוקיאנוגרפית
»​ גיאולוגיה של נפט וגז  | מגמה ייחודית!

תוכנית הלימודים שלנו מותאמת לכל מגמה ולתחום ההתמחות של הסטודנט.


תחומי מחקר:


פליאו-אקולוגיה, פליאו-אוקיאנוגרפיה, פליאו-אקלים, 
גיאומכניקה, גיאולוגיה הנדסית, מכניקה של העתקים
טקטוניקה של שרשרות הרים פליאו-מגנטיות, גיאומורפולוגיה: דינמיקה של תהליכים בפני השטח של כדור הארץ והתפתחות נוף,
ריאקציות מים-סלע, הידרו-גיאוכימיה סביבתית וגיאוכימיה איזוטופית, ביו-גיאוכימיה ימית, סיסמולוגיה וחקר רעידות אדמה, גיאולוגיה סטרוקטורלית, גיאולוגיה של נפט וגז, חקר הים התיכון, גאוכרונולוגיה חדשנית ותרמוכרונולוגיה, מינרלוגיה ופטרולוגיה של סלעים מגמתיים ומטמורפיים.