המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה​ באוניברסיטת בן-גוריון בנגב פיתחה תוכנית לימודים בתחום הגיאולוגיה של נפט וגז על מנת להכשיר אנשי מדע שיסייעו בהיערכות הלאומית להשגת עצמאות אנרגטית וההתמודדות עם ההשלכות הסביבתיות של דלקים מאובנים  (fossil fuels).

עד כה לא נמצא בעולמנו מקור חלופי מספק לדלקים המאובנים, והגילוי של מאגרים חדשים והגידול בהפקה מתקשים לספק את הגידול בצריכת האנרגיה. גילויי הגז באגן הים התיכון במימיה הכלכליים של המדינה בשני העשורים האחרונים נותנים סיכוי לאספקת גז ממקור עצמי למשך שנים רבות. לגבי נפט החיפושים לא הניבו עד עתה הצלחה דומה ומדינת ישראל נשענה עד כה על יבוא, במחיר כלכלי ולעיתים פוליטי גבוה למדי.

במדינת ישראל קיים מחסור באנשי מקצוע ישראליים שיכולים להוביל את הפיתוח והמחקר בתחומים אלה ברמה העונה על הצרכים. בהעדר כח אדם, תשתיות וידע מקצועי מבית מרבית שלבי החיפוש, הפיתוח ותוכניות ההפקה נשענות על מיקור חוץ.

המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה החליטה לרתום את יכולותיה לבניית תוכנית לימודים ומערכת תשתיתית מחקרית שתכלול את מקצועות החיפוש, ההפקה, וההתמודדות הסביבתית הקשורות במשאבי הנפט והגז בארץ ובעולם, ברמה האקדמית נאותה ובהתאמה לצרכים הייחודיים של מדינת ישראל. 


תוכנית​​ הלימודים:

התכנים הנלמדים במגמה גיאולוגיה של נפט וגז מבוססים על נושאי הליבה של הנושא ומאפשרים התמקצעות בתחום הגיאולוגיה והסביבה של נפט וגז.


תנאי קבלה: ​

תואר ראשון במדעי הגיאולוגיה והסביבה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב או תוכנית מקבילה במוסדות אקדמיים מוכרים אחרים עם ציון ממוצע מעל 80.