Analysis and design of information systems.jpg

למנהלים ואנשי מקצוע שאינם בהכרח מתחום פיתוח מערכות


מנהלים ואנשי מקצוע, שאינם בהכרח מתחום מערכות המידע והפיתוח, מובילים ו/או שותפים בצוותי פיתוח של מערכות מידע בארגון. מחקרים מראים שככל שהגורמים השונים העוסקים באפיון ופיתוח מערכת, חולקים שפה מקצועית משותפת ביניהם, כך גם גדלים סיכויי ההצלחה של הפרויקט.

בקורס נלמד לזהות בעיות בתהליכים העסקיים ולבחון חלופות לפתרון טכנולוגי לבעיות אלו. נלמד איך לאסוף ולגבש את דרישות המערכת ונכיר מתודולוגיות פיתוח עיקריות כגון מפל המים ו- Agile, אשר יאפשרו לנו לקדם ולתכנן פרויקט פיתוח מערכת מידע, תוך שימוש במתודולוגיות פיתוח תואמות לבעיה.​

מטרות הקורס 

   • ⎈הקניית ידע שיטות וכלים יישומיים לניתוח תהליכים עסקיים, לצורך ייעול באמצעות מערכת ממוחשבת.

   • ⎈הקניית ידע והבנה של השלבים, הנושאים והמונחים השונים בתהליך פיתוח של מערכות מידע.

   • ⎈הכירות והתנסות עם מתודולוגיות הפיתוח מפל המים ו- Agile ומתודולוגיית פיתוח מונחה אובייקטים תוך שימוש ב UML וכלי CASE.

   • ניתוח מקרי בוחן (Case Studies) לצורך תרגול והבנת הנושאים הנלמדים בקורס. 

יתרונות הקורס


⎈ רכישת שפה וכלים מתחום העיצוב והניתוח של מערכות מידע  המיועדת למנהלים ואנשי מקצוע שבתחום אחריותם פרויקטי תוכנה, או מעוניינים לקדם פרויקטים בתחום

 • ⎈ הקורס משלב בסיס תיאורטי ממוקד בתהליכי פיתוח וניתוח תכנה לצד תרגול מתודולוגיות מרכזיות וכלים יישומיים המשמשים לפתרון בעיות אמת.

 • ⎈ מרצה בעל ניסיון עשיר בהוראה, בעבר מנהל מערכות מידע וצוותי פיתוח בחברת "אינטל" וכיום יועץ בתחום מערכות מידע

 •  לימודים פעם בשבוע בשעות הערב – מותאם לבעלי קריירה

תכני הלימוד


  • הכרת השלבים השונים בפרויקט פיתוח; הכרת מתודולוגיות פיתוח שונות, וכיצד נחליט על השיטה המתאימה לפרויקט מסוים

  • שימוש במתודולוגית Agile בה נעשה שימוש ברוב פרויקטי התוכנה בעולם

  • חקר מצב קיים- תיעוד תהליכים עסקיים בשיטת BPMN ושיטות נוספות לזיהוי בעיות עסקיות , ניתוחי כדאיות ובחינת חלופות מתאימות לפתרון

  • איסוף דרישות בעולם ה- Agile , שיטות שונות לאיסוף דרישות ותיעוד להעברה לצוותי הפיתוח.

  • שפת המידול  UML ושימוש ב- Use Case לתיעוד הדרישות שנאספו 
  • ​היכרות עם בסיסי נתונים והבנת צרכי המידע הנדרשים לפתרון הבעיות העסקיות. שימוש במידע ארגוני / ציבורי קיים לעומת הצורך   ליצור מידע חדש

  • ארכיטקטורת תוכנה - משמעות בחירה בארכיטקטורת תוכנה מסוימת על תהליך הפיתוח

  • בדיקות תוכנה ובקרה- מה קורה בשלב הבדיקות? איך מתכננים בדיקות ואיך מבצעים אותן?

  • ​​הטמעת תוכנה – שיטות שונות להטמעת תוכנה והשיקולים לבחירה ביניהן

קהל היעד


מנהלים, מהנדסים, כלכלנים ואנשי מקצוע אקדמאים המובילים/שותפים/מעוניינים לקדם פרויקטים של מערכות מידע ותכנה ומעוניינים לרכוש ידע נרחב, שפה מקצועית וכלים יישומיים לקידום והטמעה מוצלחת של  המערכת.


שיטת הלימוד


הוראה פרונטאלית (מקוונת/היברידית),​ 

התנסות מעשית על הנלמד בקורס באמצעות פתרון בעיות ואתגרים ממקום העבודה של המשתתפים, או בעיה כללית שתינתן ע"י מרצה הקורס.​

מרצה הקורס


ד"ר דוד קודיש, מרצה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ובמכללות אקדמיות. בעבר, מנהל בכיר בחברת אינטל, מנהל מערכות מידע ומנהל צוותי פיתוח בחברות שונות​​

 • לפרטים והרשמה

  טלפון: 08-6472626 I פקס: 08-6477386 I דוא"ל: uces@bgu.ac.il
  המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, קמפוס מרקוס, בנין 30, קומת קרקע, חדר 3​ ​​

 • ​