רקע

קורס גישור משפחתי הינו קורס גישור מתקדם המתמקד בהעמקת ההכשרה בתחום הגישור ורכישת מיומנויות בגישור המשפחתי. גישור בתהליכי גירושין מאפשר לבני הזוג לקבל החלטות משותפות על סיום הקשר הזוגי ביניהם והמשך הקשר ההורי, להסכים על בסיס דיאלוג וכבוד הדדי על פתרון הסוגיות הכספיות וסוגיות הרכוש, ולהגדיר מחדש את מערכת היחסים ביניהם. כל זאת, בדרך המותאמת למצבם הרגשי, יכולותיהם הכלכליות, ועל בסיס הצרכים הייחודיים שלהם ושל ילדיהם.

מטרה

רכישת כלים והידע הנחוצים למגשר לעסוק בתחום גישור גירושין ופרידה על מנת לתת את המענה הנכון ביותר למשפחות בתהליכי פרידה ופירוק, כל זאת, בדרך המותאמת למצבם הרגשי, יכולותיהם הכלכליות, ועל בסיס הצרכים הייחודיים של בני המשפחה.

קהל היעד

מגשרים ובוגרי קורס גישור בסיסי.

בין הנושאים בקורס  

⎈מבוא: מאפייני הגישור לגירושין ותפקידו הייחודי של המגשר.
המצב המשפטי בתחום המעמד האישי והשלכותיו על הגישור.
⎈ילדים: הכנתם לפרידה, תגובות אופייניות ומעורבותם בעיצוב ההסכם.
⎈מזונות: מזונות האישה, מזונות ילדים - היבטים משפטיים, המשמעויות 
המעשיות והרגשיות.
⎈חלוקת רכוש: סוגי רכוש, היבטים משפטיים והיבטים רגשיים.
הסכמים וסוגיות אתיות.
⎈תרגול וסימולציות מונחות
הקורס מבוסס על תכנית לימודים שאושרה על ידי הוועדה המייעצת למנהל בתי המשפט לעניין הגישור (ועדת גדות).

מרצי הקורס

מרצים בכירים מקבוצת גבים. מפגשי הסימולציות יונחו ע"י מגשרים מקצועיים מקבוצת גבים.​

לפרטים והרשמה   

טלפון רב קווי: 08-6472626 I פקס: 08-6477386 I דוא"ל: uces@bgu.ac.il   
המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, קמפוס מרקוס, בנין 30, קומת קרקע, חדר 3​