מטרת מסלולי "לימודי ההמשך במנהל עסקים": 

לאפשר לבעלי תואר שני להמשיך בלימודיהם לצורך העמקה, הרחבה והתעדכנות בתחום הנבחר.

 

מבנה תוכנית "לימודי המשך במנהל עסקים":
תוכנית ללימודי תעודה המאפשרת ללומדים להשתלב בקורסים מרמת תואר שני מהמחלקה למנהל עסקים בפקולטה לניהול ע"ש גילפורד-גלייזר, בהתאם למגמות הקיימות במחלקה.

 

מסלולי לימודי ההמשך האפשריים:

•             אסטרטגיה וניהול בינלאומי​

•             התנהגות ארגונית​

•             יזמות, חדשנות וניהול היי-טק​

•             מימון​

•             מימון וביטוח​

•             שיווק​

 

תוכנית "לימודי המשך במנהל עסקים":

התוכנית ללימודי המשך לבעלי תואר שני במנהל עסקים כוללת 12 נק"ז, ארבעה קורסים בהיקף של 3 נק"ז (3 שעות שבועיות במשך סמסטר). שני קורסים ממגוון קורסי החובה של המגמה ושני קורסים ממגוון קורסי חובה או בחירה של המגמה.

הלומדים במסלול משולבים עם יתר הסטודנטים בקורסים מרמת תואר שני בהתאם למגמה הנבחרת במחלקה למנהל עסקים.

 

תנאי קבלה:                 
בעלי תואר שני במנהל עסקים.
יש לשלוח קורות חיים, תעודות הסמכה וגיליון ציונים.

 

בחירת הקורסים:         

פירוט הקורסים השייכים לכל מגמה, דרישות הקדם לקורסים וסיווגם כבחירה או חובה ניתן למצוא בשנתון המחלקה למנהל

עסקים הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד-גלייזר שנתון תשע"ז .

 

מועדי הקורסים:           

הקורסים מתקיימים במהלך שנת הלימודים האקדמית, סמסטר א' וסמסטר ב',

בהתאם ללוחות הזמנים המפורטים לגבי כל קורס.

הלימודים מתקיימים בימים שלישי ושישי (לבחירתכם בכפוף לזמינות הקורסים), החל בתאריך 30.10.2016.

הערה: ניתן להתחיל את התוכנית גם בסמסטר ב'.

  

חובות הלומדים:

•    ניתן להצטרף לקורסים רק לאחר עמידה בכל הדרישות האקדמיות המוקדמות לכל קורס, כפי שמפורט בשנתון, במידה וישנן.

•    על הלומד לבצע את כל מטלות ההוראה הנדרשות בקורס, לרבות מבחן.

•     משך הלימודים בתוכנית לא יעלה על שנתיים.

•    לא ניתן לקבל הכרה/פטור בגין קורסים שנלמדו בעבר במסגרות אקדמיות שונות.

  

גמול השתלמות:          

קורסים המוכרים לנק"ז מוכרים גם לגמול השתלמות (בכפוף לנהלי הועדה לגמול השתלמות).

 

תעודה:                       

תעודת "לימודי המשך במנהל עסקים" במגמה הנבחרת תינתן לעומדים בדרישות התוכנית מטעם

המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

                                   

לפרטים והרשמה         

טלפון רב קווי: 08-6472626 I פקס: 08-6477386 I דוא"ל: uces@bgu.ac.il

 

המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, קמפוס מרקוס, בנין 30, חדר 03

  

מסלולי הלימוד

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
מגמת אסטרטגיה וניהול בינלאומי30/10/2016
מגמת התנהגות ארגונית30/10/2016
מגמת יזמות, חדשנות וניהול היי-טק30/10/2016
מגמת מימון30/10/2016
מגמת מימון וביטוח30/10/2016
מגמת שיווק30/10/2016