artificial intelligence 2.jpg

בינה מלאכותית (AI) הינה היכולת לתכנת מחשבים באופן המציג יכולות של בינה אנושית. המחקר והפיתוחים השונים מהתחום תרמו לכך שהשימוש בו זה הופך ליותר ויותר נפוץ בפתרון בעיות מעשיות במגוון רחב של תחומים ופעילויות; היי טק, נדל"ן ובניה, בנקאות ופיננסים, בריאות, קמעונאות ועוד.

בקורס נעשה שימוש בכלי פייתון נפוצים על מנת לבנות ולסדר בסיסי נתונים וכן להגדיר ולפתור מגוון סוגי בעיות הרלוונטיות לתחומי עיסוק רבים. הקורס נבנה בשיתוף חברת אינטל וכולל מקרי בוחן, אתגרים ותרגולים שנבנו ע"י החברה, במהלך הקורס יתקיימו הרצאות אורח של מרצים ומומחים מהתעשייה בתחום.

מטרות הקורס​​​

  • היכרות עם הנושאים הבסיסים בתחום הבינה המלאכותית

הקניית הידע הדרוש להגדרת הבעיה וסוגי הפתרונות המתאימים לה

מתן כלים לפתרון בעיות באמצעות שימוש בכלי פייתון.

עבודה יישומית לבניית בסיס הנתונים וארגון הידע הקיים בצורה מיטבית המתאימה לעיבודו

​ הסקת מסקנות באמצעות למידת מכונה ושימוש יעיל בכלי חומרה ותוכנה קיימים.

יתרונות הקורס

 הקורס משלב בסיס תיאורטי ממוקד ומתן טכניקות וכלים יישומיים המשמשים לפתרון בעיות אמת.

קורס בשיתוף חברת "אינטל" כולל מקרי בוחן, אתגרים ותרגולים שנבנו על ידי החברה.

שילוב הרצאות אורח של מרצים מומחים מהתעשייה.

לימודים פעם בשבוע בשעות הערב – מתאים לשילוב עם עבודה

תכני הלימוד

מבוא לבינה מלאכותית

לימוד ושימוש בכלים בסיסיים בשפת פייתון ובכלי jupyter notebook

פתרון בעיות על ידי חיפוש וכן באמצעות יוריסטיקות

טכניקות וכלים לפתרון בעיות ואתגרים הדורשים סיפוק אילוצים

שיטות לאיסוף נתונים ועיבוד מקדים

למידת מכונה מפוקחת (unsupervised machine learning)

פתרון בעיות ואתגרים באמצעות למידה עמוקה (deep learning)

​ חומרה ותכנה עבור בינה מלאכותית (AI)

קהל היעד

מהנדסים, בוגרי מדעים מדויקים, כלכלנים, סטטיסטיקאים ובעלי רקע מתאים המעוניינים לקבל כלים ומיומנויות לעבודה בתחום​

מרצה הקורס

 ד"ר גיא לשם, חבר סגל באוניברסיטת בן גוריון ומרצה במכללות אקדמיות

 מרצים אורחים

לפרטים והרשמה 

טלפון: 08-6472626 I פקס: 08-6477386 I דוא"ל: uces@bgu.ac.il
המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, קמפוס מרקוס, בנין 30, קומת קרקע, חדר 3​ ​​​