Business Intelligence.jpg

​​(Business Intelligence and Analytics (BI&A​

תרבות ניהול מונחה עובדות – "דברו במספרים", רווחת כיום  בארגונים ובעסקים. מנהלים ועובדים בארגון נדרשים להשתמש בנתונים העומדים לרשותם, ולבסס עליהם הבנה ארגונית מעמיקה, תהליכי תפעול שירות וקבלת החלטות.

תחום הבינה והאנליטיקה העסקית (BI&A – Business Intelligence and Analytics) עוסק בהפיכת הנתונים העומדים לרשות הארגון למידע חיוני לצורך ניתוחו על תהליכיו השונים.​

ניתוח והבנת עומק של גורמים ונתונים שונים הכרוכים בפעילות הארגון והסביבה העסקית שלו כגון ; לקוחות, עובדים, משאבי ייצור ושירות, ספקים, מתחרים, וכד' מאפשרים קבלת החלטות מושכלת והובלת מהלכי חדשנות ושיפור ארגוני.

משתתפי הקורס יקבלו ידע תיאורטי ממוקד לצד התנסות מעשית ויישומית נרחבת  בכלי BI&A נפוצים אשר יאפשרו להם לישם את הנלמד בארגון העסקי.

מטרות הקורס

​⎈הענקת ידע ישומי רחב בתחום הבינה והאנליטיקה העסקית, על הנושאים והמונחים השונים הכרוכים בו.

 • היכרות והתנסות יישומית נרחבת לעבודה בתחום עם שתי פלטפורמות נפוצות, נוחות ללימוד ומועילות במיוחד – Excel, ו- Power BI של חברת Microsoft.

 • ניתוח מקרי בוחן (Case Studies) לצורך תרגול והבנת הנושאים הנלמדים בקורס.

יתרונות הקורס

תכני הלימוד כוללים בסיס תיאורטי ממוקד לצד התנסות מעשית ויישומית נרחבת  בכלי BI&A

 • למשתתפים תינתן גישה למאגר חומרי עזר ותרגולים לצורך העמקת הידע מעבר לשעות המפגשים

 • סגל מרצים מנוסה ומקצועי הכולל חברי סגל מאוניברסיטת בן גוריון ומרצים אורחים מהתעשייה.

 • לימודים פעם בשבוע בשעות הערב – מתאים לשילוב עם עבודה

תכני הלימוד

מושגים בבינה ואנליטיקה עסקית.

 • נתונים כבסיס לניהול מוכוון עובדות, מדידת ביצועים ארגונים, וקבלת החלטות.

 • ריענון מונחים וטכניקות יסוד בסטטיסטיקה תיאורית והיסקית (Descriptive and Inferential Statistics)

 • מערכות תומכות החלטה והנגשת נתונים ומידע באמצעות יישומי בינה עסקית.

 • איכות נתונים ומידע, אתגרים, כשלים והטיות - הצגה ופרשנות.

 • היכרות עומק עם יכולות העיבוד, הניתוח והצגת הנתונים הוויזואלית של הגיליון האלקטרוני (Excel).

 • ​עיצוב ומימוש יישומי בינה עסקית בעזרת פלטפורמת BI ייעודית (Power BI של Microsoft).

קהל היעד

מהנדסים, כלכלנים, ובוגרי תואר במדעים מדויקים ממוסד אקדמי מוכר מנהלים ובעלי רקע מתאים, המעוניינים לרכוש ידע נרחב וכלים יישומיים מועילים בתחום הבינה והאנליטיקה העסקית.​

מרצה הקורס

​ד"ר אדיר אבן, המחלקה להנדסת תעשייה וניהול אוניברסיטת בן גוריון

 • מרצים אורחים - חברי סגל האוניברסיטה ומרצים מהתעשייה.​​​

לפרטים והרשמה 

טלפון: 08-6472626 I פקס: 08-6477386 I דוא"ל: uces@bgu.ac.il
המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, קמפוס מרקוס, בנין 30, קומת קרקע, חדר 3​ ​​