Business Intelligence.jpg

​​(Business Intelligence and Analytics (BI&A​

קורס הכשרה ייחודי בשיתוף חברת Microsoft​

חום הבינה והאנליטיקה העסקית (BI&A- Business Intelligence Analytics), עוסק בהפיכת משאבי הנתונים למידע חיוני, המאפשר הבנת עומק של הארגון וקבלת החלטות מושכלת ומבוססת על הנתונים העסקיים והמידע הנגזר מהם. 

קורס ייחודי זה נבנה בשיתוף חברת Microsoft ומעניק ידע נרחב בתחום ה- BI&A תוך שימוש בטכניקות ובכלי מחשוב מגוונים. הקורס מעניק כלים יישומיים בעבודה עם סביבת Excel, בדגש על היכולות האנליטיות והסטטיסטיות, וב- Power BI של חברת Microsoft.

​הקורס בנוי משתי חטיבות מרכזיות:

 1. בינה ואנליטיקה עסקית: חלקו הראשון של הקורס עוסק בהיבטים עיוניים של תחום ה-BI&A, מתודולוגיות יישומיות, והיכרות עומק עם היכולות האנליטיות המתקדמות הזמינות ב-EXCEL של חברת Microsoft  Power-Pivot, כלי תצוגה ויזואלית ועיצוב ממשקים, וספריית המודלים הסטטיסטיים.
 2. Power-BI של חברת Microsoftהכרת עומק עם ה-Power-BI, כלי ה-BI&A המתקדם של חברת Microsoft המציע מגוון יכולות מתקדמות לניתוח והצגה ויזואלית של נתונים.

מטרות הקורס

 • * הקניית ידע רחב בתחום הבינה והאנליטיקה העסקית, על הנושאים והמונחים השונים הכרוכים בו.
 • * הענקת יכולת יישומית נרחבת לעבודה בתחום באמצעות הפלטפורמות הנפוצות בתחום:
 • - Excel (בדגש על היכולות האנליטיות והסטטיסטיות הזמינות בכלי)
 • - אמצעי תצוגה ויוזאלית ושיטות לניתוח נתונים.
 • * הקניית הבנה מעמיקה ויכולות יישומיות לעבודה  בסביבת ה- Power-BI של חברת Microsoft.​


 • בין נושאי הלימוד

 • * נתונים כבסיס לניהול מוכוון עובדות, מדידת ביצועים ארגונים, וקבלת החלטות.
 • * ניתוח, הבנה וארגון מיטבי של מקורות נתונים טבלאיים.
 • * מושגים בבינה ואנליטיקה עסקית – גרעיניות נתונים (Data Granularity), מדדי ביצוע מרכזיים (KPI's), משתני מימד ועובדה (“Dimensions", “Facts"), הירארכיה, הקבצה והעמסה (Hierarchy, Aggregation, Attribution), פילוח וקידוח (“Slice and Dice", “Drill Down"), ועוד.
 • * הצגת נתונים מוכוונת קבלת החלטות  ומערכות תומכות החלטה – ויזואלית, טקסטואלית, ואנליטית.
 • * איכות נתונים ומידע – אתגרים, כשלים, הטיות בעיבוד נתונים, הצגתם ופרשנותם.
 • * היכרות עומק עם יכולות העיבוד, הניתוח והצגת הנתונים הוויזואלית של הגיליון האלקטרוני (Excel) – ובפרט, מרכיבי   ה- Power-Pivot , יכולות הויזואליזציה ועיצוב הממשקים, וספריית היישומים הסטטיסטיים.
 • * הבנת POWER BI והבנת השימושיות באופציות השונות.
 • * שימוש בשפת DAX ליצירת מדדים מחושבים.
 • * עיצוב ומימוש יישומי בינה עסקית בעזרת פלטפורמת Power BI שלMicrosoft.

קהל היעד

 • * סטודנטים ובעלי תואר אקדמי, המעוניינים לרכוש ידע נרחב וכלים יישומיים לעבודה בתחום הבינה , ניתוח הנתונים והאנליטיקה העסקית.
 • * בעלי תפקידים, מנהלים, מהנדסים, אנשי מערכות מידע, כלכלנים, רואי חשבון, אנשי כספים ובעלי מקצועות חופשיים.


ניהול אקדמי

 • ד"ר אדיר אבן, המחלקה להנדסת תעשיה וניהול, באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. ד"ר אבן בעל ניסיון רב בתחום ה-BI&A  ומרצה בתחום זה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ובמסגרות אקדמיות נוספות.​


 • סגל הקורס

  • * ד"ר מירב מלצמן, המחלקה להנדסת תעשיה וניהול באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
  • * מרצים מטעם חברת כרמל הדרכה, המתמחה בהכשרה והדרכה עבור פלטפורמות וחבילות תוכנה של חברת Microsoft.​


לפרטים והרשמה 

טלפון: 08-6472626 I פקס: 08-6477386 I דוא"ל: uces@bgu.ac.il
המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, קמפוס מרקוס, בנין 30, קומת קרקע, חדר 3​ ​​