Business Intelligence.jpg

​​(Business Intelligence and Analytics (BI&A​

"דברו במספרים" - ניהול מונחה עובדות רווח כיום בארגונים ובעסקים. מנהלים ובעלי תפקידים באר גון נדרשים להשתמש בנתונים העומדים לרשותם, לצורך הבנה ארגונית מעמיקה, קבלת החלטות, ומקסום התועלת של תהליכים ארגוניים שונים.

תחום הבינה והאנליטיקה העסקית (BI&A – Business Intelligence and Analytics) עוסק בהפיכת משאבי הנתונים, למידע חיוני המאפשר הבנת עומק של הארגון וניתוח מועיל של תהליכיו השונים.
תהליכי מדידה, ניתוח והבנת עומק של גורמים שונים הכרוכים בפעילות הארגון והסביבה העסקית (לקוחות, עובדים, משאבי ייצור ושירות, ספקים, מתחרים, וכד') מאפשרים קבלת החלטות מושכלת ומבוססת על הנתונים והמידע הנגזר מהם. הבנה בתחום (BI&A) ובכלים שהוא מעמיד לרשותנו מאפשרים הצגה מובנת ומועילה של המידע העסקי לצורך קבלת החלטות מושכלת והובלת תהליכים ארגוניים.

הקורס מעניק ידע נרחב בתחום ויכולת הבנה וניתוח נתונים עסקיים מגוונים. המשתתפים מתנסים באמצעות דוגמאות וניתוח מקרי בוחן, בשיטות לניתוח נתונים, אמצעי תצוגה ויזואלית ושילובם בכלי הבינה העסקית, כולל בטכניקות ופלטפורמות נפוצות כגון Excel (בדגש על היכולות האנליטיות והסטטיסטיות הזמינות בכלי), ו- Power BI של חברת Microsoft​


מטרות הקורס

❖ הענקת ידע רחב בתחום הבינה והאנליטיקה העסקית, על הנושאים והמונחים השונים הכרוכים בו.
❖ התנסות יישומית עם פלטפורמות נפוצות, מועילות ונוחות ללימוד ולשימוש: Excel (בדגש על היכולות
האנליטיות והסטטיסטיות הזמינות בכלי) ו- Power BI של חברת Microsoft.
❖ התנסות יישומית עם אמצעי תצוגה ויוזאלית ושיטות לניתוח נתונים, ושילובם בכלי הבינה העסקית.
❖ ניתוח מקרי בוחן (Case Studies) לצורך תרגול והבנת הנושאים הנלמדים בקורס.​


בין נושאי הלימוד

❖ נתונים כבסיס לניהול מוכוון עובדות, מדידת ביצועים ארגונים, וקבלת החלטות.
❖ ניתוח, הבנה וארגון מיטבי של מקורות נתונים טבלאיים.
❖ מושגי ייסוד בבינה ואנליטיקה עסקית - מדדי ביצוע מרכזיים (KPI's) , משתני מימד ועובדה  (imensions", "Facts) , הירארכיה, הקבצה והעמסה (Hierarchy, Aggregation, Attribution ) פילוח וקידוח ("Slice and Dice", "Drill Down") ועוד.
❖ הצגת נתונים מוכוונת קבלת החלטות – ויזואלית, טקסטואלית, ואנליטית.
❖ מערכות תומכות החלטה והנגשת נתונים ומידע באמצעות יישומי בינה עסקית.
❖ ריענון מונחים וטכניקות יסוד בסטטיסטיקה תיאורית והיסקית (Descriptive and Inferential Statistics).
❖ איכות נתונים ומידע – אתגרים, כשלים, הטיות בעיבוד נתונים, הצגתם ופרשנותם.
❖ היכרות עומק עם יכולות העיבוד, הניתוח והצגת הנתונים הוויזואלית של הגיליון האלקטרוני (Excel) – ובפרט,
מרכיבי ה- Power-Pivot וספריית היישומים הסטטיסטיים.
❖ עיצוב ומימוש יישומי בינה עסקית בעזרת פלטפורמת BI ייעודית (Power BI של Microsoft​).קהל היעד

מהנדסים, כלכלנים, ובוגרי תואר במדעים מדויקים ממוסד אקדמי מוכר מנהלים ובעלי רקע מתאים, המעוניינים לרכוש ידע נרחב וכלים יישומיים מועילים בתחום הבינה והאנליטיקה העסקית.​


מרצה הקורס

  • ​ד"ר אדיר אבן, המחלקה להנדסה תעשייה וניהול, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. 


  • המרצים בקורס

  • חברי סגל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב , המתמחים בהיבטים העיוניים והיישומיים בתחום הבינה והאנליטיקה העסקית, ומרצים אורחים מהתעשייה.​


לפרטים והרשמה 

טלפון: 08-6472626 I פקס: 08-6477386 I דוא"ל: uces@bgu.ac.il
המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, קמפוס מרקוס, בנין 30, קומת קרקע, חדר 3​ ​​