​​​​​​​​​​​​​​​יתקיימו בין השעות: 11:00-12:00, חדר מולטימדיה 002

24.10.2018

מרצה: 


07.11.2018

​​​מרצה:


21.11.2018

מרצה:


12.12.2018

מרצה: 


13.03.2019

מרצה: 


27.03.2019

מרצה:

01.05.2019

מרצה:


29.05.2019 (חדר 107)

מרצה:


12.06.2019

​מרצה: ​​