​​​​​​​​​​​​​​​​יתקיימו בין השעות 12:15-13:15, חדר 300

29.11.17​
מרצה : אלעד אלמוג 

המחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

המכללה האקדמית כנרת

2​0.12.17​ (חדר 002)
מרצה : שחר פן
החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
​​אוניברסיטת תל אביב 

28.03.18

מרצה: ד"ר עוזי פרוינד-פיינשטיין

המחלקה לניהול תיירות ומלונאות

מכללת כנרת​

30.05.18​​ (בניין 14, חדר 201)

מרצה: פרופ' יואל מנספלד

החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה, הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר

אוניברסיטת חיפה​