​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​יתקיימו בין השעות 12:15-13:15, חדר 300


24.10.2018

מרצה : גב' שירה ברזל


07.11.2018

מרצה : פרופ' שאול קרקובר


21.11.2018 (חדר 107)

מרצה: גב' נירית קורן- לורנס


12.12.2018

מרצה: פרופ' נגה קולינס- קריינר​


13.03.2019

מרצה: ​


27.03.2019

מרצה: ​​


01.05.2019

מרצה: ​​


29.05.2019

מרצה: ​​


12.06.2019

מרצה: ​​​