​​​​​​​​יתקיימו בין השעות 12:15-13:15, חדר 002

08.11.17​

            29.11.17- משותף למימון+שיווק

​​​מרצה: ניראון חשאי​

20.12.17

07.03.18 (11:00-12:00)

חדר -103 בניין 14 

28.03.18

09.05.18 (חדר 107)

30.05.18 (חדר 107)​​