הודעות לקורסי קדם ורענון למתקבלים לתואר ראשון

כותרת
  
פורסם בתאריך
  
הארכת זמן בבחינות לאוכלוסיות מיוחדות - אישור הארכת זמן27/12/2017