​​​​​​​​​​​​

במסגרת המרכז ללימודים קדם אקדמיים מתקיימים קורסי קיץ למתקבלים ללימודי התואר הראשון בפקולטות השונות באוניברסיטה.

חלק מהקורסים מהווים ריענון ומטרתם לאפשר דרך צלחה ללימודים לתואר במהלך שנת הלימודים. קורסים אחרים מהווים תנאי קדם לתחילת שנת הלימודים, או שניתן להשלימם במהלך הסמסטר הראשון ללימודים.

בהודעת הקבלה שלך צוין במפורש איזה קורסים הנך חייב ללמוד ובאיזה סמסטר.


 

הרשמה לקורסי קדם ורענון בסמסטר קיץ תשע"ט ובסמסטר א' תש"פ 

להרשמה לחץ כאן


פרטי הקורסים במהלך קיץ תשע"ט

פקולט​​השם הקורסמספר קורסלמי מיועדחובה/מומלץתאריכי לימודמס שבועותמבחן מועד אמבחן מועד במספר שעות לקורסציון עוברמחיר בש"ח *
הנדסה, טבעמבוא לפיזיקה - מכניקה 500-5-0006למתקבלים לפקולטות למדעי ההנדסה ומדעי הטבעבפקולטה למדעי ההנדסה- חובה למי שהתקבל לכל מחלקות הפקולטה ללא בגרות בפיזיקה ברמה של 5 יח"ל. ניתן לעשות גם בסמסטר א פרט למתקבלים להנדסת חשמל והנדסת מחשבים, שחייבים להשלים את הקורס בקיץ.  בפקולטה למדעי הטבעמומלץ ללמוד את הקורס בקיץ למי שהתקבל למחלקות לכימיה  ולפיזיקה, ללא בגרות בפיזיקה ברמה של 5 יח"ל                    12.08.19-01.09.19
304.09.1926.09.195156717
הנדסה, טבערענון מתמטיקה 500-5-0010למתקבלים לפקולטות למדעי ההנדסה ומדעי הטבע 
מומלץ לרענון​ למתקבלים לפקולטות למדעי ההנדסה ומדעי הטבע, פרט למחלקה למתמטיקה
12.08.19-15.09.19
5איןאין70--1,020
הנדסה רענון פיזיקה 500-5-0011למתקבלים לפקולטה למדעי ההנדסה      מומלץ לרענון​ למתקבלים לפקולטה למדעי ההנדסה. לבעלי בגרות בפיזיקה12.08.19-15.09.195איןאין70--1,020
הנדסהמבוא לתכנות  C 500-5-0009למתקבלים       לפקולטה     למדעי          ההנדסה פרט להנדסת ביוטכנולוגיה      מומלץ למתקבלים לפקולטות למדעי ההנדסה ומדעי הטבע, פרט למחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה18.08.19-30.08.19
3איןאין40--613
ניהולמבוא לשיטות כמותיות 500-5-0008למתקבלים לפקולטה לניהולבמחלקה לניהול חובה למתקבלים ללא בגרות ב- 4 יח"ל מתמטיקה לפחות במחלקה לניהול מלונאות ותיירות מומלץ לבעלי בגרות ב- 3 יח"ל מתמטיקה01.09.19-12.09.19
217.09.1907.10.194056583
בריאותרענון פיזיקה 500-5-0150למתקבלים לביה"ס לרוקחות וביה"ס למעבדה רפואיתמומלץ מאוד למתקבלים לביה"ס לרוקחות וביה"ס למעבדה רפואית 08.09.19-19.09.19226.09.19אין2056291
בריאותרענון מתמטיקה 500-5-0151למתקבלים לביה"ס לרוקחות וביה"ס למעבדה רפואיתמומלץ מאוד למתקבלים לביה"ס לרוקחות וביה"ס למעבדה רפואית 08.09.19-19.09.19222.09.19אין2056291
בריאות, הנדסהרענון כימיה 500-5-0152למתקבלים לביה"ס לרוקחות וביה"ס למעבדה רפואית ולמתקבלים להנדסת ביוטכנלוגיה מומלץ מאוד למתקבלים לביה"ס לרוקחות וביה"ס למעבדה רפואית                                         חובה למתקבלים לה.ביוטכנולוגיה -  למי שהתקבל ללא בגרות בכימיה ברמה של  5 יח"ל 08.09.19-19.09.19224.09.19אין2056291
קמפוס אילתרענון מתמטיקה 500-5-4010
קמפוס אילת 

 למתקבלים לקמפוס אילת.  מיועד למתקבלים להנדסה שנה א' אשר אינם עומדים בדרישות המתמטיקה (5/60 או 4/70) או בעלי 3 יח"ל 

סמסטר קיץ   70 1,020

* מחירי הקורסים עפ"י מחירי הקורסים בשנת 2018, ויעודכנו במאי 2019.

תשלומים נלווים - ללומדים בקורסי הקיץ ייתווספו לתשלום דמי אבטחה, אשר יחושבו יחסית לתקופת הלימודים, כולל בחינות

** קבלת והחזרת מעונות, לזכאים, לא יתאפשרו בשבוע של ה- 25-29.08.19, בשל פגרה באוניברסיטה. יש לדאוג לבצע לפני או אחרי הפגרה בימים א'-ה' עד השעה 12:00.

 

פרטי הקורסים במהלך שנת הלימודים תש"פ

פקולטהשם הקורסמספר קורסלמי מיועדתאריכי לימודמחיר בש"ח  *
הנדסה, טבעמבוא לפיזיקה - מכניקה500-5-0006בפקולטה למדעי ההנדסה- חובה למי שהתקבל לכל מחלקות הפקולטה ללא בגרות בפיזיקה ברמה של 5 יח"ל. מומלץ ללמוד את הקורס בסמסטר קיץ, לפי תחילת הלימודים. בפקולטה למדעי הטבע - מומלץ למי שהתקבל למחלקה לפיזיקה, ללא בגרות בפיזיקה ברמה של 5 יח"ל. סמסטר א', ימי שישי727
הנדסהמבוא לכימיה - לימודי השלמה500-5-1013לסטודנטים במחלקה להנדסת חשמלסמסטר א'738
הנדסהמבוא לכימיה הנדסה בנין500-5-1000לסטודנטים במחלקה להנדסת בניןסמסטר א'554
בריאותכלי עבודת ידע500-5-1342לסטודנטים במחלקה לניהול מערכות בריאותסמסטר א'554
מדה"רמבוא למתמטיקה500-5-0142לסטודנטים במחלקה לכלכלהסמסטר א'554
אילתמבוא לשיטות כמותיות500-5-0008

למתקבלים לקמפוס אילת

הנרשמים יעודכנו על ידי המחלקה בקמפוס אילת556
אילתמבוא לפיזיקה - מכניקה500-5-0006למתקבלים לקמפוס אילת. מיועד למקבלים להנדסה שנה א', אשר אין להם 5 יח"ל פיזיקה.הנרשמים יעודכנו על ידי המחלקה בקמפוס אילת727

 * המחירים עודכנו ב- 06.12.18 צמוד למדד יולי 2018

 

פרטים נוספים על קורסי הקיץ -

 

 ימים ושעות הלימוד  

מערכת השעות וכיתות לימוד יתפרסמו כחודש לפני תחילת הלימודים בכל קורס למערכת שעות לחץ כאן​

השיבוץ לקבוצת הלימוד בקורסי הקיץ  (בקורס עם מספר קבוצות) נעשית באופן אוטומטי-ממוחשב, לא ניתן לבחור קבוצת לימוד.

ברגע שיהיו מספיק נרשמים לקבוצה – אנו נבצע לסטודנט רישום לקורס, ומערכת השעות תופיע בשירות המידע לסטודנט של כל אחד ב"מידע אקדמי", "תדפיס רישום לקורסים", "תשע"ט - סמסטר קיץ".  ההרשמה לקורס לא תופיע מיד ברשימת הקורסים שלך, העדכון יתבצע אחת לכמה ימים על ידי מזכירות המרכז ללימודים קדם אקדמיים

אנו מאפשרים ללמוד מספר קורסים במקביל, מתוך הרשימה הנ"ל; מבוא לפיזיקה – מכניקה, רענון מתמטיקה, רענון פיזיקה, מבוא לתכנות c, והדבר מאורגן מבחינת מערכת השעות.

סטודנטים שירצו ללמוד מספר קורסים במקביל, מתבקשים לשלוח הודעת דואר אלקטרוני ל- pre@bgu.ac.il -עם הפרטים: שם, ת.ז., הקורסים אשר נרשמו אליהם , לאחר ההרשמה לקורסים.

 

אישור על ההרשמה

אישור על הרישום יופיע בתדפיס לימודים אישי, רק לאחר שיהיו מספר נרשמים מתאים לפתיחת הקורס.

ברגע שיתבצע רישום תשלח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת האישית.

 

סילבוס הקורסים ניתן למצוא את תוכנית וחומר הלימוד של כל קורס באתר המרכז. לקישור לסילבוסים לחץ כאן

חומר לימוד בכל הקורסים הלמידה תהיה דרך הוראה מתוקשבת. פרטים בנושא יתפרסמו באתר המרכז.

נוכחות בקורסים לכל מרצה ומתרגל בקורסים הזכות להחליט בנושא חובת הנוכחות בשיעורי הקורס.

 

מבחני סיום לקורסים

לקורסים: מבוא לשיטות כמותיות, מבוא לפיזיקה – מכניקה, ורענון לביה"ס לרוקחות וביה"ס למעבדה רפואית חובת מעבר בחינה בציון עובר (56).

לקורסי הרענון במתמטיקה ובפיזיקה – לא תתקיים בחינת סיום.

מועד ב' בקורסים בהם מתקיים מועד זה – זכאים לגשת כל הסטודנטים, וברישום מוקדם ב"קיוסק מידע", עד 72 שעות לפני מועד הבחינה. הציון שייחשב הוא האחרון, גם אם הוא נמוך מהציון הקודם.

באחריות הסטודנט לבדוק את מועדי הבחינה, השעות ומיקום הבחינה באמצעות אתר האוניברסיטה ב"שירותי מידע אישי".

 

הסבר מקדים לתהליך ההזדהות ברישום לקורסים

בהרשמה לקורסים יהיה צורך להשתמש בשם המשתמש והסיסמא שברשותכם.

אין אפשרות לעשות הרשמה לקורסים ללא שם משתמש וסיסמא.

קיימת אפשרות לאחזר את הסיסמה באמצעות שירות אחזור פרטי הזדהות ראשונית או לגשת למערך המיחשוב, חדר 17, בניין 62 בימים א'-ה', בין השעות 18:00-08:00 (מסירה אישית בהצגת תעודה מזהה).

 

תשלום

מחיר כל קורס מופיע בטבלה. למחיר המופיע בטבלה יתווספו דמי אבטחה, אשר יחושבו יחסית לתקופת הלימודים, כולל בחינות. לאחר אישור ההרשמה לקורס – יישלח שובר על תשלום שכר הלימוד ממדור חשבונות סטודנטים. יש לשלם את השובר עד לתאריך הנקוב על גביו. ניתן לשלם דרך הפיקדון הצבאי.

בקורסי הקיץ אנו פותחים קבוצת לימוד, על פי מספר הנרשמים. לאחר ההרשמה לקורס - לא ניתן לבטל, ולא לקבל החזר כספי על הקורס. הרשמה לקורס מהווה אישור לתשלום מלוא שכר הלימוד.

 

מעונות לקורסי הקיץ

ניתן להגיש בקשה למעונות הסטודנטים, לאחר קבלת האישור על ההרשמה לתקופת הקורס. מקומות דיור במעונות יינתנו לנרשמים על בסיס מקום פנוי בלבד.

ההרשמה למעונות הסטודנטים החל מחודש יולי 2018.

קבלת והחזרת מעונות, לזכאים, לא יתאפשרו בשבוע של ה- 26-31.08.18, בשל פגרה באוניברסיטה. יש לדאוג לבצע לפני או אחרי הפגרה בימים א'-ה' עד השעה 12:00. כמו כן, הזכאים למעונות לא יוכלו לקבל מעונות לפני 05.08.18.

לפרטים הרשמה על המעונות, יש לפנות  מדור מעונות "מידע אישי", שם משתמש ,סיסמא, מספר זהות – "הרשמה ותשלום למעונות קיץ בלבד".

להגשת בקשה למעונות הסטודנטים, יש לבצע תחילה חתימה אלקטרונית

 

כיתות וקמפוס לימוד

 כל הלימודים יתקיימו בקמפוס ע"ש משפחת מרקוס. לחץ כאן לקבלת מפת הקמפוס. חדרי לימוד ניתן לבדוק בקיוסק מידע אישי, לאחר הקבלה לקורס.

 

הכרה בקורס "מבוא לפיזיקה" ממוסדות אחרים

מועמד שמסיבה כלשהי לא יכול ללמוד את הקורס אצלנו, יכול ללמוד את הקורס בכל אוניברסיטה אחרת בארץ, ולהגיש בקשה להכרה בקורס למחלקה אליה התקבל. 

 

 

עדכונים, שינויים, הודעות שוטפות וכו' בנוגע לקורסים, יפורסמו באתר המרכז ב"לוחות מודעות", "הודעות למתקבלים לתואר ראשון". מומלץ להתעדכן מעת לעת. ללוח מודעות 

בין התאריכים 26-30.08.18 משרדי האוניברסיטה נמצאים בפגרה. הלימודים יתקיימו כרגיל. מומלץ מאוד לבצע בירורים ושאלות לפני הפגרה משרדי האוניברסיטה נמצאים בפגרה. הלימודים יתקיימו כרגיל.

תנאי לפתיחת כל קורס - מינימום נרשמים. קבלה לכל קורס על בסיס מקום פנוי.

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להודיע על שינויים, במועדי הקורסים, או כל שינוי אחר מכל סיבה טכנית או אקדמית, לפני תחילת הלימודים או במהלכם, לפי שיקול דעתה , ולא יראו בקבלת החלטה כזו משום הפרת התחייבות כלשהי כלפי תלמידיה או כלפי המועמדים ללמוד בה.