דלג לתוכן העמוד
המרכז ללימודים
קדם אקדמיים
הירשמו ללימודים להרשמה

קורסי קדם ורענון למתקבלים לתואר ראשון

​​​​​​​​​​​

במסגרת המרכז ללימודים קדם אקדמיים מתקיימים קורסי קיץ למתקבלים ללימודי התואר הראשון בפקולטות השונות באוניברסיטה.

חלק מהקורסים מהווים ריענון ומטרתם לאפשר דרך צלחה ללימודים לתואר במהלך שנת הלימודים. קורסים אחרים מהווים תנאי קדם לתחילת שנת הלימודים, או שניתן להשלימם במהלך הסמסטר הראשון ללימודים.

בהודעת הקבלה שלך צוין במפורש איזה קורסים הנך חייב ללמוד ובאיזה סמסטר.


הרשמה לקורסי קדם ורענון בסמסטר קיץ תשע"ז ובסמסטר א' תשע"ח 

להרשמה לחץ כאן


פרטי הקורסים במהלך שנת הלימודים תשע"ח

שם הקורס
מס קורספקולטהמחלקהאופן הוראהיוםשעותמרצהציון עוברמחיר
מבוא  לפיזיקה-מכניקה500-5-0006הנדסה, טבעכל מחלקות ההנדסה, המחלקה לפיזיקהשיעור 1ו08:00-11:00מר מ.פישר
56714
תרגיל 11ו11:00-13:00מר ס.קול​
מבוא לכימיה - לימודי השלמה500-5-1013הנדסה הנדסת חשמלשיעור1 ה10:00-13:00גב' י.לביא
65728
תרגיל 11ב16:00-17:00גב' ה.גרין
תרגיל 12ב17:00-18:00גב' ה.גרין
תרגיל 13ב18:00-19:00גב' ה.גרין
שיעור2א09:00-12:00גב' י.לביא
תרגיל21ד16:00-17:00גב' א. ברוך-לשם 
תרגיל22ד17:00-18:00גב' א. ברוך-לשם 
תרגיל23ד18:00-19:00גב' א. ברוך-לשם 
מבוא לכימיה - הנדסת בנין500-5-1000הנדסההנדסת בניןשיעור1א17:00-19:00גב' א.קוגן
70546
תרגיל 11א19:00-20:00גב' א.קוגן
כלי עבודת ידע500-5-1342בריאות שיעור1ב16:00-19:00מר נ.גוטנטג
56546
מבוא למתמטיקה500-5-0142רוח וחברהכלכלהשיעור 1ד15:00-18:00מר ל.גרינפלד 70
546​​​​​​ 

פרטי הקורסים במהלך קיץ תשע"ז

ההרשמה לקורסי הקיץ הסתיימה

פקולט​​השם הקורסמספר קורסלמי מיועדחובה/מומלץתאריכי לימודמס שבועותמבחן מועד אמבחן מועד במספר שעות לקורסציון עוברמחיר בש"ח *
הנדסה, טבעמבוא לפיזיקה - מכניקה500-5-0006למתקבלים לפקולטות למדעי ההנדסה ומדעי הטבעבפקולטה למדעי ההנדסה- חובה למי שהתקבל לכל מחלקות הפקולטה ללא בגרות בפיזיקה ברמה של 5 יח"ל. ניתן לעשות גם בסמסטר א פרט למתקבלים להנדסת חשמל, שחייבים להשלים את הקורס בקיץ.                  בפקולטה למדעי הטבע - חובה למי שהתקבל למחלקה לפיזיקה, ללא בגרות בפיזיקה ברמה של 5 יח"ל. 20.08.17-07.09.17311.09.1724.09.175156714
הנדסה, טבערענון מתמטיקה 500-5-0010למתקבלים לפקולטות למדעי ההנדסה ומדעי הטבע (פרט למחלקה למתמטיקה)
מומלץ לרענון​
06.08.17-07.09.175איןאין70--1,016
הנדסה רענון פיזיקה 500-5-0011למתקבלים לפקולטה למדעי ההנדסה      מומלץ לרענון, לבעלי בגרות בפיזיקה06.08.17-07.09.175איןאין70--1,016
הנדסהמבוא לתכנות C500-5-0009למתקבלים       לפקולטה     למדעי          ההנדסה      מומלץ  13-31.08.173איןאין40--610
ניהולמבוא לשיטות כמותיות 500-5-0008ניהולחובה למתקבלים ללא בגרות ב- 4 יח"ל מתמטיקה לפחות03-14.09.17218.09.1702.10.174056580
בריאותרענון פיזיקה 500-5-0150למתקבלים לביה"ס לרוקחות וביה"ס למעבדה רפואיתחובה למתקבלים לביה"ס לרוקחות וביה"ס למעבדה רפואית ללא 5 יח"ל בפיזיקה בבגרות, ומומלץ למי שנבחן ב- 5 יח"ל בפיסיקה בבגרות10-25.09.17228.09.17אין2056290
בריאותרענון מתמטיקה 500-5-0151למתקבלים לביה"ס לרוקחות וביה"ס למעבדה רפואיתחובה למתקבלים לביה"ס לרוקחות וביה"ס למעבדה רפואית ללא 5 יח"ל במתמטיקה בבגרות, ומומלץ למי שנבחן ב- 5 יח"ל מתמטיקה בבגרות10-25.09.17202.10.17אין2056290
בריאות, הנדסהרענון כימיה 500-5-0152למתקבלים לביה"ס לרוקחות וביה"ס למעבדה רפואית ולמתקבלים להנדסת ביוטכנלוגיהלמתקבלים לרוקוחות וביה"ס למעבדה רפואית - חובה למי שהתקבל ללא 5 יח"ל בכימיה בבגרות, ןמומלץ למי שנבחן ב- 5 יח"ל כימיה בבגרות.                                            למתקבלים לה.ביוטכנולוגיה - חובה למי שהתקבל ללא בגרות בכימיה ברמה של  5 יח"ל 10-25.09.17226.09.17אין2056290
קמפוס אילתרענון מתמטיקה 500-5-0010קמפוס אילת  סמסטר קיץ   70 1,016

* תשלומים נלווים - ללומדים בקורסי הקיץ ייתווספו לתשלום דמי אבטחה, אשר יחושבו יחסית לתקופת הלימודים, כולל בחינות

* מחירי הקורסים עודכנו ב- 05.06.17 עפ"י מדד אפריל 2017

 


 

פרטים נוספים על קורסי הקיץ -

 

 ימים ושעות הלימוד  

מערכת השעות וכיתות לימוד יתפרסמו כחודש לפני תחילת הלימודים בכל קורס למערכת שעות לחץ כאן​

השיבוץ לקבוצת הלימוד בקורסי הקיץ  (בקורס עם מספר קבוצות) נעשית באופן אוטומטי-ממוחשב, לא ניתן לבחור קבוצת לימוד.

ברגע שיהיו מספיק נרשמים לקבוצה – אנו נבצע לסטודנט רישום לקורס, ומערכת השעות תופיע בשירות המידע לסטודנט של כל אחד.  ההרשמה לקורס לא תופיע מיד ברשימת הקורסים שלך, העדכון יתבצע אחת לכמה ימים על ידי מזכירות המרכז ללימודים קדם אקדמיים

אנו מאפשרים ללמוד מספר קורסים במקביל, מתוך הרשימה הנ"ל; מבוא לפיזיקה – מכניקה, רענון מתמטיקה, רענון פיזיקה, מבוא לתכנות c, והדבר מאורגן מבחינת מערכת השעות.

סטודנטים שירצו ללמוד מספר קורסים במקביל, מתבקשים לשלוח הודעת דואר אלקטרוני ל- pre@bgu.ac.il -עם הפרטים: שם, ת.ז., הקורסים אשר נרשמו אליהם , לאחר ההרשמה לקורסים.

 

אישור על ההרשמה

אישור על הרישום יופיע בתדפיס לימודים אישי, רק לאחר שיהיו מספר נרשמים מתאים לפתיחת הקורס.

ברגע שיתבצע רישום תשלח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת האישית.

 

סילבוס הקורסים ניתן למצוא את תוכנית וחומר הלימוד של כל קורס באתר המרכז בסעיף "סילבוסים".

חומר לימוד בכל הקורסים הלמידה תהיה דרך הוראה מתוקשבת. פרטים בנושא יתפרסמו באתר המרכז.

נוכחות בקורסים לכל מרצה ומתרגל בקורסים הזכות להחליט בנושא חובת הנוכחות בשיעורי הקורס.

 

מבחני סיום לקורסים

לקורסים: מבוא לשיטות כמותיות, מבוא לפיזיקה – מכניקה, ורענון לביה"ס לרוקחות וביה"ס למעבדה רפואית חובת מעבר בחינה בציון עובר (56).

לקורסי הרענון במתמטיקה ובפיזיקה – לא תתקיים בחינת סיום.

מועד ב' בקורסים בהם מתקיים מועד זה – זכאים לגשת כל הסטודנטים, וברישום מוקדם ב"קיוסק מידע", עד 72 שעות לפני מועד הבחינה. הציון שייחשב הוא האחרון, גם אם הוא נמוך מהציון הקודם.

באחריות הסטודנט לבדוק את מועדי הבחינה, השעות ומיקום הבחינה באמצעות אתר האוניברסיטה ב"שירותי מידע אישי".

 

הסבר מקדים לתהליך ההזדהות ברישום לקורסים

בהרשמה לקורסים יהיה צורך להשתמש בשם המשתמש והסיסמא שברשותכם.

אין אפשרות לעשות הרשמה לקורסים ללא שם משתמש וסיסמא.

קיימת אפשרות לאחזר את הסיסמה באמצעות שירות אחזור פרטי הזדהות ראשונית או לגשת למערך המיחשוב, חדר 17, בניין 62 בימים א'-ה', בין השעות 18:00-08:00 (מסירה אישית בהצגת תעודה מזהה).

 

תשלום

מחיר כל קורס מופיע בטבלה. למחיר המופיע בטבלה יתווספו דמי אבטחה, אשר יחושבו יחסית לתקופת הלימודים, כולל בחינות. לאחר אישור ההרשמה לקורס – יישלח שובר על תשלום שכר הלימוד ממדור חשבונות סטודנטים. יש לשלם את השובר עד לתאריך הנקוב על גביו. ניתן לשלם דרך הפיקדון הצבאי.

בקורסי הקיץ אנו פותחים קבוצת לימוד, על פי מספר הנרשמים. לאחר ההרשמה לקורס - לא ניתן לבטל, ולא לקבל החזר כספי על הקורס. הרשמה לקורס מהווה אישור לתשלום מלוא שכר הלימוד.

 

מעונות

ניתן להגיש בקשה למעונות הסטודנטים, לאחר קבלת האישור על ההרשמה לתקופת הקורס, ועל חשבון מקום פנוי.

ההרשמה למעונות הסטודנטים החל מחודש יולי 2017.

לפרטים הרשמה על המעונות, יש לפנות  מדור מעונות "מידע אישי", שם משתמש ,סיסמא, מספר זהות – "הרשמה ותשלום למעונות קיץ בלבד".

להגשת בקשה למעונות הסטודנטים, יש לבצע תחילה חתימה אלקטרונית

 

כיתות וקמפוס לימוד

 כל הלימודים יתקיימו בקמפוס ע"ש משפחת מרקוס. לחץ כאן לקבלת מפת הקמפוס. חדרי לימוד ניתן לבדוק בקיוסק מידע אישי, לאחר הקבלה לקורס.

 

הכרה בקורס "מבוא לפיזיקה" ממוסדות אחרים

מועמד שמסיבה כלשהי לא יכול ללמוד את הקורס אצלנו, יכול ללמוד את הקורס בכל אוניברסיטה אחרת בארץ, ולהגיש בקשה להכרה בקורס למחלקה אליה התקבל. 

 

תנאי לפתיחת הקורס - מינימום נרשמים.

קבלה לכל קורס על בסיס מקום פנוי.

 


 עדכונים, שינויים, הודעות שוטפות וכו' בנוגע לקורסים, יפורסמו באתר המרכז ב"לוחות מודעות", "הודעות למתקבלים לתואר ראשון". מומלץ להתעדכן מעת לעת. ללוח מודעות 

בין התאריכים 20-24.08.2017 משרדי האוניברסיטה נמצאים בפגרה. הלימודים יתקיימו כרגיל. מומלץ מאוד לבצע בירורים ושאלות לפני הפגרה משרדי האוניברסיטה נמצאים בפגרה. הלימודים יתקיימו כרגיל.

 

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להודיע על שינויים, במועדי הקורסים, או כל שינוי אחר מכל סיבה טכנית או אקדמית, לפני תחילת הלימודים או במהלכם, לפי שיקול דעתה , ולא יראו בקבלת החלטה כזו משום הפרת התחייבות כלשהי כלפי תלמידיה או כלפי המועמדים ללמוד בה.