21 יול' 2021

הפרס מוענק על ידי מועצת קרן ה- BSF מדי שנה לכותבי הצעת המחקר המקורית והבולטת ביותר בתחומי המתמטיקה ומדעי המחשב, מבין ההצעות המוגשות לקרן בשנת הזכייה.

מועצת קרן ה- BSF בחרה להעניק את פרס פזי לשנת 2021 לד"ר לירון כהן, חברת סגל במחלקה למדעי המחשב, אשר כתבה במשותף עם פרופ' רוברט קונסטבל מאוניברסיטת קורנל בארה"ב את הצעת המחקר שהגישו לקרן ואשר זכתה במימון, שכותרתה "הרחבות ואפליקציות של מתמטיקה אינטואיציוניסטית".

למרות שהספרות המתמטית הסטנדרטית מבוססת על מתמטיקה קלאסית, למתמטיקה חישובית (קונסטרוקטיבית) יתרונות רבים שטרם נחקרו לעומק. בפרט, מתמטיקה אינטואיציוניסטית, המהווה גרסה של מתמטיקה חישובית, מציעה יכולות וכלים חישוביים חזקים בהרבה מזו של המתמטיקה הקלאסית. הגישה האינטואיציוניסטית נחקרה רבות מן הפן התאורטי, אך טרם נלמדה בתוך מערכת פורמלית ויכולותיה החישוביות לא מומשו בתוך מערכת ממוחשבת.

במחקר של פרופ' קונסטבל וד"ר כהן, הם מציעים לממש את הרעיונות והעקרונות העיקריים של הגישה האינטואיציוניסטית בתוך המערכת הממוחשבת שהיא עזר ההוכחה Nuprl. מעבר למימוש עצמו, המערכת המורחבת תאפשר לחקור את מושג החישוביות המורחב שמציעה הגישה האינטואיציוניסטית ואת השלכותיו על פיתוח גרסאות חישוביות של תורות כגון אנליזה אינטואיציוניסטית ותורת ההומוטופיה האינטואיציוניסטית.

למינוף יכולות החישוב החדשות צפויות להיות השלכות תיאורטיות ומעשיות משמעותיות בתחומים שונים. בפרט, שיפור יכולות עזרי הוכחה באימות פורמלי של מערכות מורכבות, הפיכת תורות מתמטיות לאלגנטיות ופרקטיות יותר, וסיוע לפיזיקאים לחקור תופעות רציפות באופן חישובי.​


Liron Cohen_300x300.jpg