המחלקה למדעי המחשב מציעה מספר מסלולי לימוד לתואר שני מחקרי (M.Sc) במדעי המחשב. משך זמן הלימודים התקני הוא שנתיים, בכל אחד מהמסלולים המוצעים.

בכל אחד ממסלולי הלימוד החובות האקדמיים הם דומים – בין 24-27 נק"ז בקורסים, וכתיבת עבודת תזה בהיקף של 15 נק"ז. ההבדל בין המסלולים השונים נעוץ בכך שהסטודנטים מצופים למקד את קורסי הבחירה שלהם בתחום ההתמחות הספציפי, ונושא התזה צריך להיות קשור גם הוא בתחום ההתמחות. ניתן ללמוד קורסי בחירה ממחלקות אחרות, באישור המנחה ויו"ר וועדת ההוראה המחלקתית.

עיקר התוכנית בכל המסלולים הינו עבודת המחקר (תזה). במהלך הסמסטר הראשון ללימודים כל תלמיד בוחר נושא מחקר ומנחה מבין חברי הסגל במחלקה. בתום השנה הראשונה ללימודים התלמיד, בהנחיית המנחה, נדרש להגיש הצעת מחקר, אשר תאושר ע"י המנחה וע"י וועדת הוראה לתארים מתקדמים. עבודת המחקר תעבור הליך שיפוט על-פי נוהלי הפקולטה למדעי הטבע.

הלימודים נערכים בשפה העברית ומיועדים לסטודנטים דוברי עברית שוטפת.

ניתן למצוא פרטים נוספים לגבי תכניות הלימוד בשנתון הפקולטה

תכניות הלימודים לתואר שני

הצג הכל
הסתר הכל