​​מועדי ג'  - סמסטר א' תשפ"א


>> בקשות למועדים מיוחדים יש לשלוח דרך מערכת הגזר​. ניתן יהיה להגיש בקשה למועד מיוחד רק לאחר פרסום ציוני מועד ב' בקורס בו אתם מעוניינים לבקש מועד ג'.

>> המערכת תיפתח למשך 72 שעות מרגע פרסום הציונים, במהלך זמן זה יהיה ניתן להגיש בקשה ולבצע בה שינויים ככל שיידרש. בתום 72 שעות המערכת תיסגר ולא ניתן יהיה להגיש בקשות/לשנות.

עם סגירת מערכת הבקשות למועדים מיוחדים, יחל הטיפול ע"י המחלקה, ועם סיום הטיפול תתקבל תשובה במייל על אישור/דחייה של הבקשה.

לתשומת לבכם - בקשות שיוגשו למייל או למערכת פניות למזכירות לא יטופלו.

חשוב מאוד:

>> בשונה מסמסטרים שחלפו, סטודנט שלא יגיש בקשה בחלון הזמן בו המערכת פתוחה (72 שעות מפרסום הציונים במערכת הגזר) לא יוכל להגיש בקשה למועד מיוחד. בקשה שתוגש במייל/במערכת הפניות לא תטופל. אנא היו ערניים ללוחות הזמנים.

>> בחינה נחשבת בחפיפה אם מתקיימת באותו יום קלנדרי או ביום הצמוד לבחינה אחרת (השעה איננה רלוונטית). במקרי חפיפה - קורס חובה קודם לקורס בחירה, קורס משנה קודמת קודם לקורס משנה נוכחית, קורס חוזר קודם לקורס אחר. בכל מקרה בו אינכם בטוחים ניתן להתייעץ איתנו מראש.

לחצו כאן למדריך השלם לתקופת הבחינות - סמסטר א' תשפ"א

המדריך מקוצר ומכיל את כל המידע שאתם צריכים. שימו לב לעדכון בנוגע לתקלות טכניות בשעת בחינה ורישום למועד ב'. אנא קראו בעיון וחסכו עוגמת נפש.

 לתשומת ליבכם: יתכנו שינויים בתאריכי ומיקום הבחינות -נא להתעדכן בקיוסק מידע. (בשלב זה מדובר בבחינות מקוונות, במידה ויוחלט אחרת, תפורסם הודעה).

התאריך הקובע הינו התאריך בלוח בחינות אישי. ​

>> מקום ושעת מבחן מועד מיוחד יפורסמו בסמוך למועד המבחן, באתר לוח בחינות אישי ורישום למועד ב'.
יש לבחור במסך : סמסטר א' תשפ"א.

>> אי הגעה לבחינה במועד מיוחד ואי הודעה על ביטול הרשמה לבחינה עד 5 ימים לפחות לפני מועד הבחינה, תגרום לחיובך בדמי טיפול מיוחד בגובה 200 ש"ח. 
ביטולים ניתן לשלוח לכתובת batelgo@bgu.ac.il בציון שם מלא, ת.ז ופרטי הקורס או למערכת הפניות.

בהצלחה!