>> בקשות למועדים מיוחדים יש לשלוח דרך מערכת הגזר​. ניתן יהיה להגיש בקשה למועד מיוחד רק לאחר פרסום ציוני מועד ב' בקורס בו אתם מעוניינים לבקש מועד מיוחד.

>> המערכת תיפתח למשך 72 שעות מרגע פרסום הציונים, במהלך זמן זה יהיה ניתן להגיש בקשה ולבצע בה שינויים ככל שיידרש. בתום 72 שעות המערכת תיסגר ולא ניתן יהיה להגיש בקשות/לשנות.

עם סגירת מערכת הבקשות למועדים מיוחדים, יחל הטיפול ע"י המחלקה, ועם סיום הטיפול תתקבל תשובה במייל על אישור/דחייה של הבקשה.

>> סטודנט שלא יגיש בקשה בחלון הזמן בו המערכת פתוחה (72 שעות מפרסום הציונים במערכת הגזר) לא יוכל להגיש בקשה למועד מיוחד. אנא היו עירניים ללוחות הזמנים. 

לתשומת לבכם - בקשות שיוגשו למייל או למערכת פניות למזכירות לא יטופלו.

חשוב מאוד:

>> בחינה נחשבת בחפיפה אם מתקיימת באותו יום קלנדרי או ביום הצמוד לבחינה אחרת (השעה איננה רלוונטית). במקרי חפיפה - קורס חובה קודם לקורס בחירה, קורס משנה קודמת קודם לקורס משנה נוכחית, קורס חוזר קודם לקורס אחר. בכל מקרה בו אינכם בטוחים ניתן להתייעץ איתנו מראש.

>> מילואים: יש להפיק אישור 3010 דרך משרד המילואים, לאחר מכן ניתן להגיש בקשה למועד מיוחד.

>> סטודנט ששכח להירשם למועד ב' ולכן לא יכל להבחן  לא יהיה זכאי למועד ג..נא שימו לב להתראות הנשלחות באמצעות האפליקציה והקפידו להירשם למועד ב' / לבטל במועד.

>> תאריכי הבחינות מופיעים בלוח בחינות אישי. לתשומת ליבכם: יתכנו שינויים בתאריכי ומיקום הבחינות - נא להתעדכן בקיוסק מידע. התאריך הקובע הינו התאריך בלוח בחינות אישי.  ​

>> אי הגעה לבחינה במועד מיוחד ואי הודעה על ביטול הרשמה לבחינה עד 5 ימים לפחות לפני מועד הבחינה, תגרום לחיובך בדמי טיפול מיוחד בגובה 200 ש"ח. ביטולים ניתן לשלוח לכתובת batelgo@bgu.ac.il בציון שם מלא, ת.ז ופרטי הקורס או למערכת הפניות.

בהצלחה!