​​מועדי ג'  - סמסטר ב' תש"ף

>> לתשומת ליבכם: יתכנו שינויים בתאריכי ומיקום הבחינות (פרונטאלי/מקוון) יש להתעדכן בקיוסק מידע.

התאריך הקובע הוא התאריך המופיע בלוח הבחינות האישי.


>> עקב "מגפת הקורונה" ניתן יהיה להגיש בקשות לפי המפורט מטה:
בקשה לאישור מועד מיוחד תוגש עם פרסום ציוני מועד א', ועד 3 ימים מפרסום ציוני מועד א' בקורס.
הגשת בקשה תעשה באמצעות אתר פרסום ציונים וסריקת מחברות בחינה, כפתור "מועד מיוחד".
לאור הארכת תקופת הבחינות וההתנהלות החריגה, סטודנטים שידרשו להגיש בקשה למועד מיוחד לאחר בחינות מועד ב' המערכת תהיה זמינה להגשת בקשה תוך 24 שעות מתאריך בחינת מועד ב'

בקשות שיוגשו למייל או למערכת פניות למזכירות לא יטופלו.

>> מקום ושעת מבחן מועד מיוחד יפורסמו בסמוך למועד המבחן, באתר לוח בחינות אישי ורישום למועד ב'.
יש לבחור במסך : סמסטר ב' תש"ף.

>> אי הגעה לבחינה במועד מיוחד ואי הודעה על ביטול הרשמה לבחינה עד 5 ימים לפחות לפני מועד הבחינה, תגרום לחיובך בדמי טיפול מיוחד בגובה 200 ש"ח. 
ביטולים ניתן לשלוח לכתובת batelgo@bgu.ac.il  בציון שם מלא, ת.ז ופרטי הקורס או למערכת הפניות.

להלן רשימת מועדי ג' לסמסטר ב' תש"ף:

מספר קורסשם קורסתאריך 
20110​​071פונקציות מרוכבות12.10 
20110101משדי"ח10.9 
20110201מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות10.09 
20112361חדוא 1 למדעי המחשב ותוכנה01.10 
20112371חדוא 2 למדעי המחשב ותוכנה1.10 מועד א קיץ+ג
25.10מועד ב' קיץ
20117021אלגברה 222.09 
20119521לינארית 2 לחשמל1.10 
20119531אלגברה לינארית להנדסה29.09 
20119681חשבון אינטגרלי ומשדי"פ רגילות לחשמל10.9 
20119831תורת ההסתברות לחשמל22.9 
20211011מבוא למדעי המחשב14.09 
20211031מבני נתונים13.10   מועד א קיץ+ג
03.11   מועד ב
20211061מבנים בדידים וקומבינטוריקה15.10  מועד א קיץ+ג
05.11   מועד ב
20212011מודלים חישוביים25.09 
20212051עקרונות שפת תכנות07.09 
20212071מעבדה בתכנות מערכות17.09 
20212091ארכיטקטורה במחשבים ומעבדה בתכנות מערכות17.09 
20213031מערכות הפעלה10.9 
20215061מערכות בסיס נתונים25.09 
20215181עקרונות תכנות מונחה עצמים22.09 
20216171קבלת החלטות במדעי המחשב1.10 
20224011אבטחת רשתות תקשורת17.9 
20311471פיזיקה 2 לחשמל25.9 
20117011אלגברה111.10 
20215431תיכון תכנה מונחה עצמים11.10 
20218641מבוא לביו אינפורמטיקה122.09 
20218661מבוא לביו אינפורמטיקה222.09 
20119131שיטות סטטיסטיות13.10 
20311331פיסיקה 1 ג15.10 
20411621כימיה פיסיקלית107.09 
20412611כימיה פיסיקלית217.09 
90011281חוויה מוסיקלית29.09 
20411721כימיה אורגנית  
20519181ביוכימיה ב01.10 
20519191הנדסה גנטית14.09 
36113301מבוא למחשבים22.09 
14210111כלכלה ללא כלכלנים18.10 ​​