​1. ביום הראשון של הרישום יום ב', ה- 04.09.23  תפתח ההרשמה לקורסים לפי החלוקה הבאה:

           כל מועדי הרישום יפורסמו בחוזר ע"י הפקולטה. ​


להלן היום הראשון:

תאריךשעת התחלהשעת​ סיום נק"ז
04.09.202309:0011:00סטודנטים שצברו מ- 95 נק"ז ומעלה
 10:0011:00סטודנטים שצברו בין 90-94.5 נק"ז
 12:0015:00סטודנטים שצברו בין 79-89.75 נק"ז
 15:0123:59סטודנטים שצברו מ- 79 נק"ז ועד 200 נק"ז

 

שימו לב חלון הזמן יכול להשתנות בהתאם לנק"ז הנצבר. יש לבדוק את חלון הזמן האישי לרישום בתאריך 03.09.23

 

2. ניתן להירשם למיני פרויקט אחד בלבד. לא ניתן להירשם לשני מיני פרויקטים מלבד מקרים   

חריגים בודדים. לצורך כך יש לפנות למזכירות דרך מערכת הפניות בשבוע השני של תקופת השינויים.


3. הרישום לקורסי בחירה הינו בהיקף של 10 נק"ז על פי החלוקה הבאה:

ביום הרישום הראשון בתאריך 04.09 עד השעה 15:00 ניתן יהיה להירשם  לקורס בחירה אחד בלבד.

החל מהשעה 15:01 ניתן יהיה להירשם לקורס בחירה 1 נוסף (סה"כ 2).*

 

ביום הרישום השני בתאריך 06.09 ניתן יהיה להירשם לנק"ז הנותר לקורסי בחירה עד 9 נק"ז   

(סה"כ כולל קורסים שכבר נרשמתם אליהם קודם).*

 

ביום הרישום השלישי בתאריך 10.09 ניתן יהיה להירשם לנק"ז הנותר לקורסי בחירה עד 10  

נק"ז (סה"כ כולל קורסים שכבר נרשמתם אליהם קודם).*

 

לתשומת ליבכם – מתוך רשימת קורסי הבחירה הבאים ניתן להירשם לקורס בחירה אחד
בלבד. לא תאושרנה פניות לרישום לשני קורסים או יותר מתוך רשימה זו:

​​202-1-5061 מערכות בסיסי נתונים

202-1-5391 תכנות מערכות מבוזרות

202-1-6171 קבלת החלטות ושימושיה למדעי המחשב

202-1-6311 תכנות אסרטיבי


*שימו  לב: החל מסמסטר א' תשפ"ד המחלקה עורכת פיילוט בנושא הרישום לקורסי הבחירה ומיני פרויקטים. המערכת תבדוק את רישום קורסי הבחירה והמיני בכל התואר ולא תאפשר לכם להירשם לנק"ז מיותר. לדוגמא אם בסמסטרים קודמים עשיתם 8 נק"ז קורסי בחירה ולפי תוכנית הלימודים עליכם להשלים 4 נק"ז אז המערכת תאפשר לכם להירשם רק ל- 4 נקודות הזכות החסרות.​


4. סטודנטים שלא הצליחו להירשם לכל הנק"ז הדרוש להם בקורסי בחירה/מיני פרויקטים בחלונות הזמן במועדי הרישום, מתבקשים לא להעביר בקשות דרך מערכת הפניות, הבקשות לא יטופלו בשלב זה. יש להמתין ולנסות לבצע רישום במהלך תקופת השינויים.

5. לתשומת לבכם, בשום שלב לא ניתן להירשם לקורסי בחירה/מיני פרויקטים ללא קדמים או על תנאי. ​

​ 
לתשומת לבכם - קורסי מיני פרויקט אינם מיועדים לתלמידי תואר שני.

מס' קורסשם קורסמרצהקדמיםנק"ז
202-1-4041נושאים בעיבוד שפה טבעית 
(2 קבוצות)
ד"ר מני אדלרמודלים חישוביים2.0
202-1-4191נושאים בחישוב מדעיפרופ' ערן טרייסטרחדו"א א2, אלגברה 2, מבוא למדמ"ח2.0

202-1-4241

 

נושאים בצביעות חסרות קונפליקטיםפרופ' שחר סמורודינסקיתכנון אלגוריתמים2.0
202-1-4251נושאים ברובוטיקה

פרופ' רונן ברפמן

מר דן סוויסה

מר אור ורטהיים

תכנות מערכות, תכנון אלגוריתמים2.0
202-1-4271נושאים באופטימיזציה סטוכסטיתפרופ' איתן בכמטתכנון אלגוריתמים2.0
202-1-4411התנסות מחקרית לסטודנטים מצטיינים 1ד"ר עומרי אזנקוט מרכזפתוח רק למצטיינים2.0
202-1-4481נושאים באבטחת רשתותמר דורון אופקתכנות מערכות, מודלים חישוביים, עקרונות שפות תכנות2.0
202-1-4541נושאים מערכות הגנה לרשתמר דורון אופקמעבדה בתכנות מערכות2.0
202-1-4741נושאים ביישומים של מדעי המחשבפרופ' משה זיפרתכנות מערכות, תכנון אלגוריתמים, מודלים חישוביים2.0
202-1-4801נושאים בביואינפורמטיקה 1פרופ' מיכל זיו יוקלסוןהתא, תכנות מערכות, תכנון אלגוריתמים2.0
202-1-4821נושאים בגרפים רנדומייםפרופ' נתן רוביןהסתברות, תכנון אלגוריתמים2.0
202-1-4902נושאים בעיבוד תמונהפרופ' ג'יהאד אל סאנעתכנות מערכות2.0​

קורסי פרויקט​

לתשומת לבכם - קורסי פרויקט אינם מיועדים לתלמידי תואר שני.

מס'​ קורס

שם קורס

מרצה

קדמים​

נק"ז

202-1-4001

פרויקט

יש לבחור מנחה

הרישום מתבצע דרך המזכירות

4.0


שימו לב – על מנת להירשם לפרויקט עליכם למלא טופס רישום לפרויקט​, להחתים את המנחים בפרויקט, ולהחזיר את הטופס למזכירות על מנת לבצע את הרישום בפועל.

הרישום לפרויקטים מתבצע אך ורק בתקופת הרישום והשינויים.

טופס רישום לפרוייקט​


קורסי בחירה תואר ראשון/שני

לתשומת לבכם - קורסים המסומנים בכוכבית אינם מיועדים לתלמידי תואר שני. הרישום לקורסים אלה ע"י תלמידי תואר שני ייערך בכפוף לאישור המנחה ויו"ר וועדת ההוראה המחלקתית. 

מס' קורסשם קורסמרצהקדמיםנק"ז
202-1-5011
גרפיקה של המחשבפרופ' אנדרי שרףתכנות מערכות4.5
202-1-5061
מערכות בסיסי נתוניםד"ר אמיר ספיר*מבני נתונים, תכנות מערכות, תכנון אלגוריתמים4.0
202-1-5391תכנות מערכות מבוזרותד"ר מני אדלר*תכנות מערכות4.0
202-1-5481נושאים בחזית מדעי המחשב לסטודנטים מצטיינים 2פרופ' רונן ברפמןתלמידים מצטיינים בלבד- ממוצע מעל 922.0
202-1-6171קבלת החלטות ושימושיה למדעי המחשבד"ר לובה ספיר*מבני נתונים, הסתברות4.0
202-1-6311תכנות אסרטיביד"ר רן אטינגר*מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, עקרונות שפות תכנות2.0
202-2-4601מבוא קומבינטורי לתורת הקודיםד"ר יונתן מושיובאלגברה 1, הסתברות, תכנון אלגוריתמים4.0
202-2-4801גרפים גיאומטרייםפרופ' נתן רוביןהסתברות, תכנון אלגוריתמים4.0
202-2-4921אוטומטים  ולוגיקה על עצמים אינסופייםפרופ' דנה פיסמןלוגיקה, מודלים חישוביים, תכנון אלגוריתמים4.0
202-2-4971חישוב קוונטיד"ר אור סתתאלגברה 2, הסתברות4.0
202-2-5211 עיבוד שפה טבעיתד"ר יובל פינטרהסתברות, תכנון אלגוריתמים, עקרונות שפות תכנות4.0
202-2-5251מבוא לתכנות לוגיפרופ' מיכאל קודישתכנון אלגוריתמים, עקרונות שפות תכנות2.0
202-2-5301תורת הגרפים ויישומיהפרופ' שחר סמורודינסקיהסתברות, תכנון אלגוריתמים4.0
202-2-5341יישומים של חישוב מדעיפרופ' דני ברשחדו"א א2, אלגברה 24.0
202-2-5641מבוא לראייה חישובית וביולוגית פרופ' אהד בן שחרחדו"א א2, אלגברה 2, מבוא למדמ"ח 4.5
202-2-5661מבוא לבינה מלאכותיתפרופ' אייל שמעוניהסתברות, תכנון אלגוריתמים4.0
202-2-5821קריפטוגרפיה שימושיתד"ר ניב גלבועלתואר שני ושלישי בלבד3.0
202-2-5871קריפטוגרפיהפרופ' איתי דינורהסתברות, תכנון אלגוריתמים4.0
202-2-6001מעבדה ברובוטיקה 1פרופ' רונן ברפמןתכנות מערכות, תכנון אלגוריתמים2.0
202-2-6281אופטימיזציה גיאומטריתפרופ' מתיא כ"ץתכנון אלגוריתמים2.0
202-2-6291עיבוד תמונות ספרתיפרופ' ג'יהאד אל סאנעתכנות מערכות2.0
202-2-6371למידה עמוקה ד"ר עמרי אייזנקוטמבוא למדעי המחשב, חדוא א2, אלגברה 24.0
202-2-6381שיטות נומריות לפתרון משוואות דיפרנציאליות חלקיותפרופ' ערן טרייסטרחדו"א א2, אלגברה 2, מבוא למדמ"ח3.0
202-2-6581לוגיקה והוכחות פורמליותד"ר לירון כהןלוגיקה ותוה"ק3.0
202-2-6591נושאים נבחרים בפסאודו-אקראיותד"ר דין דורוןאלגברה 2, הסתברות, מודלים חישוביים4.0
202-2-6601למידה מבוססת חיזוקים ותכנון משימה אוטומטיפרופ' רונן ברפמןהסתברות, תכנון אלגוריתמים
3.0​


*​הקורסים אינם מיועדים לתלמידי תואר שני ושלישי