הנחיות לרישום לקורסי מיני פרויקט וקורסי בחירה - תואר ראשון (תלמידי שנה ג' ושנה ב' מתקדמים מ- 70 נק"ז ומעלה)

>>​ ביום הראשון של הרישום יום א', ה- 21.2.21 ההרשמה תיפתח בשעה 12:00 עבור תלמידי שנה ג' עם 95 נק"ז ומעלה ובשעה 13:00 יצטרפו תלמידי שנה ב' מתקדמים עם צבירת נק"ז בטווח 70-121.5. כלומר, תלמידים שצברו מעל 95 נק"ז יקבלו קדימות של שעה ברישום לקורסי הבחירה ומיני פרויקטים. שאר זמני הרישום הינם לפי טבלת הרשמה לקורסים שפורסמה ע"י הפקולטה. מועדי הרישום נקבעים לפי נק"ז נצבר בנקודת הזמן של פתיחת חלונות הזמן.

>> ניתן להירשם למיני פרויקט אחד בלבד. לא ניתן להירשם לשני מיני פרויקטים מלבד מקרים חריגים בודדים. לצורך כך יש לפנות למזכירות דרך מערכת הפניות בשבוע השני של תקופת השינויים.

>> הרישום לקורסי בחירה:
- ביום הראשון של הרישום 21.2.21 ניתן יהיה להירשם לקורס בחירה אחד בלבד.
- ביום השני של הרישום 22.2.21 ניתן יהיה להירשם לעוד קורס בחירה אחד (סה"כ 2 קורסי  בחירה).
- ביום השלישי של הרישום 23.2.21 ניתן יהיה להירשם לקורס נוסף (סה"כ 3 קורסים).
- בשבוע הראשון לתקופת השינויים תיפתח האפשרות להירשם לקורסי בחירה עד 10 נק"ז.
- בשבוע השני לתקופת השינויים תיפתח האפשרות להירשם לקורסי בחירה עד 12 נק"ז.

לתשומת ליבכם – מתוך רשימת קורסי הבחירה הבאים ניתן להירשם לקורס בחירה אחד בלבד. לא תאושרנה פניות לרישום לשני קורסים או יותר מתוך רשימה זו:

202-1-5061 מערכות בסיסי נתונים
202-1-5401 מולטי תכנות לעיבוד מקבילי
202-1-5431 תיכון תוכנה מונחה עצמים
202-1-5681 תכנות מערכות מבוזרות 1
202-1-6171 קבלת החלטות ושימושיה למדעי המחשב
202-1-6251 עיצוב צליל למשחקי מחשב

202-1-6261 מבוא לעיצוב משחקים

>> במועדי הרישום נפתחת מכסה מסוימת של מקומות ובתקופת השינויים תיפתח מכסה נוספת. סטודנטים שלא הצליחו להירשם לכל הנק"ז הדרוש להם בקורסי בחירה/מיני פרויקטים בחלונות הזמן במועדי הרישום, מתבקשים לא להעביר בקשות דרך מערכת הפניות, הבקשות לא יטופלו בשלב זה. לא יפתחו מקומות נוספים לפני תקופת השינויים.

>> לתשומת ליבכם – מזכירות המחלקה תבדוק את רישום התלמידים בקורסי הבחירה והמיני פרויקטים. תלמידים שירשמו ליותר קורסי בחירה/מיני ממה שהם צריכים לפי  תוכנית הלימודים - רישומם לקורסי הבחירה/מיני העודפים יבוטל ללא הודעה מוקדמת!

הנחיות לרישום לקורסי בחירה - תואר שני

>> לתשומת לבכם - תלמידי תואר שני אינם רשאים להירשם לקורסי מיני פרויקט/פרויקט ולקורסי בחירה המועברים ע"י מרצים מן החוץ: מערכות בסיסי נתונים (202-1-5061), מולטי-תכנות לעיבוד מקבילי (202-1-5401), תיכון תוכנה מונחה עצמים (202-1-5431), תכנות מערכות מבוזרות 1 (202-1-5681), קבלת החלטות ושימושיה למדעי המחשב (​202-1-6171), ​עיצוב צליל למשחקי מחשב (​202-1-6251), מבוא לעיצוב משחקים (202-1-6261). 

קורסי מיני פרויקט

מ​​ס' קורס

שם קורס

מרצה

קד​מים

נק"ז

202-1-4081

נושאים בבניית גרפים אקראיים ומתוכננים

פרופ' איתן בכמט

הסתברות, תכנון אלגוריתמים

2.0

202-1-4271

נושאים באופטימיזציה סטוכסטית

פרופ' איתן בכמט

תכנון אלגוריתמים

2.0

202-1-4541

נושאים במערכות הגנה לרשת

מר דורון אופק

ארכיטקטורה

2.0

202-1-4561

נושאים במדעי הרוח הדיגיטליים

ד"ר יעל נצר

עקרונות שפות תכנות

2.0

202-1-4571

נושאים בסיבוכיות פרמטרית

פרופ' מירב זהבי

תכנון אלגוריתמים

2.0

202-1-4681

נושאים בערוצי צד במיקרו ארכיטקטורה של מעבדים

ד"ר ניב גלבוע

תכנות מערכות

2.0

202-1-4691

נושאים באנליזה בלי מונחית של מידע

פרופ' סיון סבתו

תכנון אלגוריתמים

2.0

202-1-4701

נושאים בקריפטוגרפיה

פרופ' שלומי דולב

תכנון אלגוריתמים

2.0

202-1-4741

 נושאים ביישומים של מדעי המחשב

פרופ' משה זיפר

תכנות מערכות, מודלים חישוביים, תכנון אלגוריתמים

2.0

​202-1-4761
נושאים בניהול רשתות מתקדמות
​ד"ר גיל אינציגר
​תכנון אלגוריתמים
​2.0

202-1-4791

נושאים בחישוב מונחה טבע

פרופ' משה זיפר

תכנות מערכות, מודלים חישוביים, תכנון אלגוריתמים

2.0

202-1-4811

נושאים בביואינפורמטיקה 2

פרופ' דני ברש

מודלים חישוביים, תכנות מערכות, תכנון אלגוריתמים, מבוא לביו' 2

2.0

202-1-4921

נושאים בקודים לתיקון שגיאות

ד"ר קלים יפרמנקו

אלגברה 2, הסתברות

2.0

 

קורסי פרויקט

מס'​ קורס

שם קורס

מרצה

קדמים​

נק"ז

202-1-4001

פרויקט

יש לבחור מנחה

הרישום מתבצע דרך המזכירות

4.0

202-1-4021

פרויקט לביואינפורמטיקה

יש לבחור מנחה

מיועד לתלמידי ביואינפורמטיקה בלבד, הרישום מתבצע דרך המזכירות

4.0

202-1-4221

פרויקט למצטיינים

יש לבחור מנחה

ממוצע  85+, הרישום מתבצע דרך המזכירות

4.0

שימו לב – על מנת להירשם לפרויקט עליכם למלא טופס רישום לפרויקט, להחתים את המנחים בפרויקט, ולהחזיר את הטופס למזכירות על מנת לבצע את הרישום בפועל.

הרישום לפרויקטים מתבצע אך ורק בתקופת הרישום והשינויים.

מידע נוסף לגבי הפרויקטים


קורסי בחירה תואר ראשון/שני

מס' ק​​ורס

שם קורס

מרצה

קדמים

נק"ז

202-1-2001

מבוא למדעי הנתונים

ד"ר ערן טרייסטר

מבוא למדעי המחשב, אלגברה 2

1.0

202-1-2061

שיטות אופטימיזציה ויישומיהן

ד"ר ערן טרייסטר

מבוא למדעי המחשב, חדו"א א2, אלגברה 2

3.5

202-1-3201

מבוא למודלים גרפיים ולמידה עמוקה

ד"ר אורן פרייפלד

חדו"א א2, אלגברה 2, הסתברות

4.5

202-1-5061

מערכות בסיסי נתונים

ד"ר אמיר ספיר

מבני נתונים, תכנות מערכות, תכנון אלגוריתמים

4.0

202-1-5401

מולטי-תכנות לעיבוד מקבילי

ד"ר רן אטינגר

מבוא ללוגיקה ותוה"ק, תכנות מערכות

4.0

202-1-5431

תיכון תוכנה מונחה עצמים

ד"ר עזאם מרעי

תכנות מערכות

2.0

202-1-5481

נושאים בחזית מדעי המחשב לסטודנטים מצטיינים 2

פרופ' רונן ברפמן

תלמידים מצטיינים בלבד - ממוצע מעל 90

2.0

202-1-5681

תכנות מערכות מבוזרות 1

ד"ר מני אדלר

תכנות מערכות

2.0

​202-1-6171
קבלת החלטות ושימושיה למדעי המחשב
ד"ר לובה ספיר
​מבני נתונים, הסתברות
4.0

​202-1-6251
​עיצוב צליל למשחקי מחשב
​ד"ר גיל דורי
תכנות מערכות, עקרונות שפות תכנות​
​2.0

202-1-6261

מבוא לעיצוב משחקים

ד"ר רנארד גלוזמן

תכנות מערכות, עקרונות שפות תכנות

2.0

202-1-6271

התמחות בתעשייה בהנדסת תוכנה נתונים

פרופ' ארנון שטורם

יש לפנות לאחראי הקורס לצורך קבלה לקורס

3.0

202-1-6301

נבחרת סייבר ב' 

פרופ' גרא וייס, פרופ' עודד מרגלית

נבחרת סייבר א'

2.0

202-2-4721

ראייה ממוחשבת: מודלים, למידה והסקה

ד"ר אורן פרייפלד

חדו"א א2, אלגברה 2, הסתברות

3.5

202-2-4731

מבוא ל- IoT

פרופ' ג'יהאד אל-סאנע

תכנון אלגוריתמים

2.0

202-2-4811

מבוא לתכנות פונקציונאלי

ד"ר מאיר גולדברג

עקרונות שפות תכנות

2.0

202-2-4851

התורה הספקטרלית של גרפים (באנגלית)

פרופ' עופר ניימן

תכנון אלגוריתמים

2.0

202-2-4941

תיאוריה של למידה אינטראקטיבית

פרופ' סיון סבתו

אלגברה 2, הסתברות, תכנון אלגוריתמים

2.0

202-2-4961

משחקים המתמשכים לנצח

ד"ר דנה פיסמן

מבוא ללוגיקה ותוה"ק, מודלים חישוביים, תכנון אלגוריתמים

2.0

202-2-4971

חישוב קוונטי

ד"ר אור סתת

אלגברה 2, הסתברות

4.0

202-2-4991

ניתוח נתונים יישומי בייסיאני

ד"ר דוד טולפין

הסתברות

3.0

202-2-5061

אלגוריתמים למחרוזת

פרופ' דקל צור

מודלים חישוביים

4.0

202-2-5341

יישומים של חישוב מדעי

פרופ' דני ברש

מבוא לאנליזה נומרית או אלגוריתמי אופטימיזציה, התאמה וחיפוש

4.0

202-2-5651

אלגוריתמים אבולוציוניים

פרופ' משה זיפר

תכנות מערכות, עקרונות שפות תכנות, מודלים חישוביים, תכנון אלגוריתמים

4.0

202-2-5811

אלגוריתמים מבוזרים

פרופ' מיכאל אלקין

תכנות מערכות, עקרונות שפות תכנות, מודלים חישוביים, תכנון אלגוריתמים

4.0

202-2-5991

קומבינטוריקה גיאומטרית

פרופ' נתן רובין

הסתברות, תכנון אלגוריתמים

2.0

202-2-6191

אלגוריתמים פרמטריים

פרופ' מירב זהבי

תכנון אלגוריתמים

4.0

202-2-6371

התנסות מעשית בלמידה עמוקה

ד"ר עומרי אזנקוט

מבוא למדעי המחשב, חדו"א א2, אלגברה 2

4.0

202-2-6391

עיבוד תמונות ספרתי 2

פרופ' ג'יהאד אל סאנע

עיבוד תמונות ספרתי

2.0

202-2-6421

קידוד מידע לתקשורת ואחסון סודיות ועמידות בפני שגיאות

פרופ' מיכאל לנגברג

מבנים בדידים וקומבינטוריקה, הסתברות

2.0

202-2-6431

פרטיות מידע

ד"ר אורי שטמר

הסתברות, תכנון אלגוריתמים

4.0

202-2-6441

סכמות לחלוקת סוד

פרופ' עמוס ביימל

הסתברות, תכנון אלגוריתמים 

2.0

​