1. סטדונטים מילואימניקים אשר קיבלו חלון רישום בתאריכים 17.3 ו- 21.3 יוכלו לבצע רישום לעד 2 קורסי בחירה ומיני פרויקט אחד בימים אלו.  (אך עדיין בהתאם לבדיקת תוכנית לימודים ונק"ז שנשאר לכל סטדונט).
 
2. ביום הראשון של הרישום יום ה', ה- 28.3.24  תפתח ההרשמה לקורסים לפי החלוקה הבאה:
כל מועדי הרישום יפורסמו בחוזר ע"י הפקולטה. סטודנטים במילואים יקבלו ימי רישום מוקדמים יותר לצורך הרישום.​

להלן היום הראשון:

תאריךשעת התחלהשעת​ סיום נק"ז
28.3.2409:00

11:00

סטודנטים שצברו מ- 95 נק"ז ומעלה
 

10:00
11:30
סטודנטים שצברו בין 90-94.5 נק"ז
 
12:30
15:00
סטודנטים שצברו בין 79-89.75 נק"ז
 

15:01
23:59
סטודנטים שצברו מעל 79 נק"ז ועד 200 נק"ז​


מועדי הרישום נקבעים לפי נק"ז נצבר בנקודת הזמן של פתיחת חלונות הזמן.
שימו לב חלון הזמן יכול להשתנות עד יום/יומיים לפני תחילת הרישום בהתאם לנק"ז הנצבר. 


3. בשום שלב לא יתאפשר רישום לקורסי בחירה ללא קורסי הקדם. על מנת להירשם לקורס בחירה/ מיני פרויקט יש לעמוד בכל תנאי הקדם של הקורס.
 
4. תלמידי המגמה למדעי הנתונים אשר אמורים להירשם לקורסי חובה הבאים:
202-1-2061 שיטות אופטימיזציה ויישומיהן
202-1-3201 מבוא למודלים גרפיים ולמידה עמוקה
יוכלו לבצע את הרישום לקורסים הנ"ל כקורסי חובה בשעה  15:01 (בתאריך 28.3).
 
5. סטודנטים המעוניינים להירשם לקורס 202-1-2001 "מבוא למדעי הנתונים" כקורס בחירה מחוייבים ללמוד גם את הקורס 202-1-2061 "שיטות אופטימיזציה ויישומיהן" בנוסף. לכן עליכם לבצע רישום עצמאי לקורס 202-1-2061 ולאחר מכן לפנות למזכירות במערכת הפניות לצורך הרישום לקורס 202-1-2001. בנוסף - שני קורסים אילו יהיו בפועל קורס אחד בשיטות אופטימיזציה למדעי הנתונים בהיקף של 4.5 נק"ז.
 
6. ניתן להירשם למיני פרויקט אחד בלבד. לא ניתן להירשם לשני מיני פרויקטים מלבד מקרים
חריגים בודדים. לצורך כך יש לפנות למזכירות דרך מערכת הפניות בשבוע השני של תקופת השינויים.
 
7. הרישום לקורסי בחירה הינו בהיקף של 12 נק"ז על פי החלוקה הבאה:
ביום הרישום הראשון בתאריך 28.3 עד השעה 15:00 ניתן יהיה להירשם  לקורס בחירה אחד בלבד.
החל מהשעה 15:01 ניתן יהיה להירשם לקורס בחירה 1 נוסף (סה"כ 2).
ביום הרישום השני בתאריך 01.04 ניתן יהיה להירשם לנק"ז הנותר לקורסי בחירה עד 10   נק"ז  (סה"כ כולל קורסים שכבר נרשמתם אליהם קודם).
ביום הרישום השלישי בתאריך 11.04 ניתן יהיה להירשם לנק"ז הנותר לקורסי בחירה עד 12 נק"ז (סה"כ כולל קורסים שכבר נרשמתם אליהם קודם).
 
8. לתשומת ליבכם – מתוך רשימת קורסי הבחירה הבאים ניתן להירשם לקורס בחירה אחד בלבד. לא תאושרנה פניות לרישום לשני קורסים או יותר מתוך רשימה זו:
202-1-5061 מערכות בסיסי נתונים
202-1-6171 קבלת החלטות ושימושיה למדעי המחשב
202-1-6251 עיצוב צליל למשחקי מחשב
202-1-6261 מבוא לעיצוב משחקים
 
9. במועדי הרישום נפתחת מכסה מסוימת של מקומות ובתקופת השינויים תיפתח מכסה נוספת. סטודנטים שלא הצליחו להירשם לכל הנק"ז הדרוש להם בקורסי בחירה/מיני פרויקטים בחלונות הזמן במועדי הרישום, מתבקשים לא להעביר בקשות דרך מערכת הפניות, הבקשות לא יטופלו בשלב זה. לא יפתחו מקומות נוספים לפני תקופת השינויים.
 
10. לתשומת לבכם, בשום שלב לא ניתן להירשם לקורסי בחירה/מיני פרויקטים ללא קדמים או על תנאי.
 
*שימו  לב: המערכת תבדוק את רישום קורסי הבחירה והמיני בכל התואר ולא תאפשר לכם להירשם לנק"ז מיותר. לדוגמא אם בסמסטרים קודמים עשיתם 8 נק"ז קורסי בחירה ולפי תוכנית הלימודים עליכם להשלים 4 נק"ז אז המערכת תאפשר לכם להירשם רק ל- 4 נקודות הזכות החסרות.​
לתשומת לבכם - קורסי מיני פרויקט אינם מיועדים לתלמידי תואר שני.

מס' קורס

שם קורס

מרצה

קדמים

נק"ז

202-1-4401

מיני מצטיינים

ד"ר עומרי אזנקוט

בתיאום עם ד"ר עומרי אייזנקוט בלבד

2.0

202-1-4041

נושאים בעיבוד שפה טבעית

ד"ר מנחם אדלר

מודלים חישוביים

2.0

202-1-4481

נושאים באבטחת רשתות

מר דורון אופק

תכנות מערכות, מודלים חישוביים, עקרונות שפות תכנות

2.0

202-1-4541

נושאים מערכות הגנה לרשת

מר דורון אופק

ארכיטקטורה

2.0

202-1-4651

נושאים בניהול נתונים

ד"ר יובל מוסקוביץ

תכנות מערכות, תכנון אלגוריתמים

2.0

202-1-4661

נושאים בלמידה לא מונחית

ד"ר אורן פרייפלד

אלגברה 2, חדו"א א2, הסתברות וסטטיסטיקה

2.0

202-1-4731

כלים לתכנות אסרטיבי

ד"ר רן אטניגר

עקרונות שפות תכנות

2.0

202-1-4811

נושאים בביואינפורמטיקה 2

פרופ' דני ברש

תכנות מערכות, תכנון אלגוריתמים

2.0

202-1-4901

נושאים בגרפיקה ממוחשבת

פרופ' אנדרי שרף

תכנות מערכות, תכנון אלגוריתמים

2.0

202-1-4902

נושאים בעיבוד תמונה

פרופ' ג'יהאד אל סאנע

תכנות מערכות

2.0


קורסי פרויקט​

לתשומת לבכם - קורסי פרויקט אינם מיועדים לתלמידי תואר שני.

מס'​ קורס

שם קורס

מרצה

קדמים​

נק"ז

202-1-4001

פרויקט

יש לבחור מנחה

הרישום מתבצע דרך המזכירות

4.0


שימו לב – על מנת להירשם לפרויקט עליכם למלא טופס רישום לפרויקט​, להחתים את המנחים בפרויקט, ולהחזיר את הטופס למזכירות על מנת לבצע את הרישום בפועל.

הרישום לפרויקטים מתבצע אך ורק בתקופת הרישום והשינויים.

טופס רישום לפרוייקט​


קורסי בחירה תואר ראשון/שני

לתשומת לבכם - קורסים המסומנים בכוכבית אינם מיועדים לתלמידי תואר שני.


מס' קורס

ש​ם קורס

מרצה

קדמים

נק"ז

202-1-2001

מבוא למדעי הנתונים

 

*ניתן לקחת כבחירה רק אם לוקחים גם את 202-1-2061.

פרופ' ערן טררייסטר

מבוא למדמ"ח, אלגברה 2

1.0

202-1-2061

שיטות אופטימיזציה ויישומיהן

פרופ' ערן טרייסטר

מבוא למדעי המחשב, חדוא א2, אלגברה 2

3.5

202-1-3201

מבוא למודלים גרפיים ולמידה עמוקה

פרופ'  אורן פרייפלד

חדוא א2, אלגברה 2, הסתברות

4.5

202-1-5031

למידה עמוקה יישומית

ד"ר עומרי אזנקוט

חדוא א2, אלגברה 2

4.0

202-1-5061

מערכות בסיסי נתונים *

ד"ר אמיר ספיר

מבני נתונים, תכנות מערכות,   תכנון אלגוריתמים

4.0

202-1-6171

קבלת החלטות ושימושיה למדעי המחשב*

ד"ר לובה ספיר

מבני נתונים, הסתברות

4.0

202-1-6251

עיצוב צליל למשחקי מחשב*

ד"ר גיל דורי

תכנות מערכות, עקרונות שפות תכנות

2.0

202-1-6261

מבוא לעיצוב משחקים*

ד"ר רנארד גלוזמן

תכנות מערכות, עקרונות שפות תכנות

2.0

372-1-5001

התמחות בתעשיה בהנדסת תוכנה ונתונים*

פרופ' ארנון שטורם

יש להתקבל לתוכנית

3.0

202-2-1111

סיבוכיות חישוב

הקורס ניתן באנגלית

פרופ' עמוס ביימל

הסתברות,  תכנון אלגוריתמים, מודלים חישוביים

4.0

202-2-4901

אלגוריתמים גיאומטריים

פרופ' נתן רובין

תכנון אלגוריתמים, הסתברות

4.0

202-2-5261

מבוא לתחשיב למבדא וללוגיקה קומבינטוריאלית

ד"ר מאיר גולדברג

עקרונות שפות תכנות

4.0

202-2-5421

אונוקולוגיה חישובית

ד"ר אופיר כהן

הסתברות וסטטיסטיקה

2.0

202-2-5831

אלגוריתמים 2

פרופ' עופר נימן

תכנון אלגוריתמים, מודלים חישוביים

4.0

202-2-6231

בריאות חישובית

פרופ' איתן בכמט

חדו"א א2, אלגברה 2, הסתברות

4.0

202-2-6401

מבוא לרשתות

ד"ר גיל אינציגר

מבני נתונים, תכנות מערכות

4.0

202-2-6491

נושאים מתקדמים בעיבוד שפה טבעית

פרופ' מיכאל אלחדד

עקרונות שפות תכנות

2.0

202-2-6511

למידת מכונה יישומית

פרופ' משה זיפר

אלגברה 2, הסתברות, תכנון אלגוריתמים

4.0

202-2-6541

יסודות למידת מכונה עם פרמטריזציית-יתר

ד"ר יהודה דר

אלגברה 2, חדוא א2, הסתברות

2.0​

202-2-6391

עיבוד תמונות ספרתי 2​

פרופ' ג'יהאד אל סאנע​​2.0*​הקורסים אינם מיועדים לתלמידי תואר שני ושלישי