הנחיות לרישום לקורסי מיני פרויקט וקורסי בחירה - תואר ראשון (תלמידי שנה ג' ושנה ב' מתקדמים עם 70 נק"ז ומעלה)

>>​ ביום הראשון של הרישום יום א', ה- 10.10.2021, ההרשמה תיפתח בשעה 12:00 עבור תלמידים עם 95 נק"ז ומעלה ובשעה 13:01 יצטרפו התלמידים עם נק"ז בטווח 70-121.5. כלומר, תלמידים שצברו מעל 95 נק"ז יקבלו קדימות של שעה ברישום לקורסי הבחירה. שאר זמני הרישום הינם לפי טבלת הרשמה לקורסים שפורסמה ע"י הפקולטה. ימי הרישום נקבעים לפי נק"ז מצטבר בנקודת הזמן של פתיחת חלונות הזמן.

>> תלמידי המקבץ ביג דאטה/מגמה למדעי הנתונים מתבקשים לא להירשם לקורס החובה שלהם "מבוא ללמידה וניתוח של מידע רב" (202.2.4831) ביום הראשון לרישום, אלא רק ביום השני. 

>> הרישום לקורסי בחירה:
- ביום הראשון של הרישום 10.10.2021 ניתן יהיה להירשם לקורס בחירה אחד בלבד ומיני פרויקט אחד.
- ביום השני של הרישום 11.10.2021 ניתן יהיה להירשם לעוד קורס בחירה אחד (סה"כ 2 קורסי  בחירה).
- ביום השלישי של הרישום 12.10.2021 ניתן יהיה להירשם לקורס נוסף (סה"כ 3 קורסים).
- בשבוע הראשון לתקופת השינויים תיפתח האפשרות להירשם לקורסי בחירה עד 10 נק"ז.
- בשבוע השני לתקופת השינויים תיפתח האפשרות להירשם לקורסי בחירה עד 12 נק"ז.
- רישום למיני פרויקט נוסף (במקרים חריגים בלבד) יתאפשר רק בתקופת השינויים על בסיס מקום פנוי דרך המזכירות.

>> לתשומת ליבכם – מתוך רשימת קורסי הבחירה הבאים ניתן להירשם לקורס בחירה אחד בלבד. לא תאושרנה פניות לרישום לשני קורסים או יותר מתוך רשימה זו:

202-1-5061 מערכות בסיסי נתונים
202-1-5381 מבוא לאנימציה תלת מימדית
202-1-5431 תיכון תכנה מונחה עצמים למדמ"ח
202-1-5681 תכנות מערכות מבוזרות 1
202-1-6191 נושאים מתקדמים בתכנות פונקציונאלי וריאקטיבי
202-1-6271 התמחות בתעשיה בהנדסת תוכנה ונתונים

202-1-6311 תכנות אסרטיבי​

>> במועדי הרישום נפתחת מכסה מסוימת של מקומות ובתקופת השינויים תיפתח מכסה נוספת. סטודנטים שלא הצליחו להירשם לכל הנק"ז הדרוש להם בקורסי בחירה/מיני פרויקטים בחלונות הזמן במועדי הרישום, מתבקשים לא להעביר בקשות דרך מערכת הפניות, הבקשות לא יטופלו בשלב זה. לא יפתחו מקומות נוספים לפני תקופת השינויים.

>> לתשומת ליבכם – מזכירות המחלקה תבדוק את רישום התלמידים בקורסי הבחירה והמיני פרויקטים. תלמידים שירשמו ליותר קורסי בחירה/מיני פרויקטים ממה שהם צריכים לפי תוכנית הלימודים - רישומם לקורסי הבחירה/מיני הפרויקטים העודפים יבוטל ללא הודעה מוקדמת!

הנחיות לרישום לקורסי בחירה - תואר שני

>> לתשומת לבכם - תלמידי תואר שני אינם רשאים להירשם לקורסי מיני פרויקט/פרויקט ולקורסי הבחירה של תואר ראשון שמספרם מתחיל ב- 202.1.

קורסי מיני פרויקט

מ​​ס' קורס

שם קורס

מרצה

קד​מים

נק"ז

202-1-4031

שיטות לכריית מידע בביג דאטה שומרות פרטיות

פרופ' אהוד גודס
מר נדב וולך

תכנון אלגוריתמים

2.0

202-1-4041

נושאים בעיבוד שפה טבעית

ד"ר מני אדלר

מודלים חישוביים

2.0

202-1-4421

נכונות של מודלים של תוכנה

ד"ר עזאם מרעי

תכנות מערכות, תכנון אלגוריתמים

2.0

202-1-4481

נושאים באבטחת רשתות

מר דורון אופק

תכנות מערכות, מודלים חישוביים, עקרונות שפות תכנות

2.0

202-1-4541

נושאים במערכות הגנה לרשת

מר דורון אופק

ארכיטקטורה

2.0

202-1-4561

נושאים במדעי הרוח הדיגיטליים

ד"ר יעל נצר

עקרונות שפות תכנות

2.0

202-1-4581

נושאים בבלוקצ'יין

פרופ' שלומי דולב

תכנות מערכות

2.0

202-1-4661

נושאים בלמידה לא מונחית

ד"ר אורן פרייפלד

אלגברה 2, חדו"א א2, הסתברות

2.0

202-1-4741

 נושאים ביישומים של מדעי המחשב

פרופ' משה זיפר

תכנות מערכות, מודלים חישוביים, תכנון אלגוריתמים

2.0

​202-1-4751
נושאים במערכות מידע ושפות תכנות
​ד"ר מיכאל בר סיני
​תכנות מערכות, עקרונות שפות תכנות
​2.0

202-1-4761

נושאים בניהול רשתות מתקדמות

ד"ר גיל אינציגר

תכנון אלגוריתמים

2.0

202-1-4801

נושאים בביואינפורמטיקה 1

פרופ' מיכל זיו יוקלסון

התא, תכנות מערכות, תכנון אלגוריתמים

2.0

202-1-4902

נושאים בעיבוד תמונה

פרופ' ג'יהאד אל סאנע

תכנות מערכות

2.0

 

קורסי פרויקט

מס'​ קורס

שם קורס

מרצה

קדמים​

נק"ז

202-1-4001

פרויקט

יש לבחור מנחה

הרישום מתבצע דרך המזכירות

4.0

202-1-4021

פרויקט לביואינפורמטיקה

יש לבחור מנחה

מיועד לתלמידי ביואינפורמטיקה בלבד, הרישום מתבצע דרך המזכירות

4.0

202-1-4221

פרויקט למצטיינים

יש לבחור מנחה

ממוצע  85+, הרישום מתבצע דרך המזכירות

4.0

שימו לב – על מנת להירשם לפרויקט עליכם למלא טופס רישום לפרויקט​, להחתים את המנחים בפרויקט, ולהחזיר את הטופס למזכירות על מנת לבצע את הרישום בפועל.

הרישום לפרויקטים מתבצע אך ורק בתקופת הרישום והשינויים.

טופס רישום לפרוייקט​


קורסי בחירה תואר ראשון/שני

מס' ק​​ורס

שם קורס

מרצה

קדמים

נק"ז

202-1-5061

מערכות בסיסי נתונים

ד"ר אמיר ספיר

מבני נתונים, תכנות מערכות, תכנון אלגוריתמים

4.0

202-1-5381

מבוא לאנימציה תלת מימדית

מר תמיר גרוסינגר

תכנות מערכות

4.0

202-1-5431

תיכון תוכנה מונחה עצמים

ד"ר עזאם מרעי

תכנות מערכות

2.0

202-1-5681

תכנות מערכות מבוזרות 1

ד"ר מני אדלר

תכנות מערכות

2.0

202-1-6191

נושאים מתקדמים בתכנות פונקציונלי וריאקטיבי

ד"ר מני אדלר

תכנות מערכות, עקרונות שפות תכנות

5.0

202-1-6271

התמחות בתעשיה בהנדסת תוכנה ונתונים

פרופ' ארנון שטורם

יש לפנות לאחראי הקורס לצורך קבלה לקורס

3.0

202-1-6311

תכנות אסרטיבי

ד"ר רן אטינגר

מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, עקרונות שפות תכנות

2.0

202-2-4721

ראייה ממוחשבת: מודלים, למידה והסקה (הקורס יינתן באנגלית)​

ד"ר אורן פרייפלד

חדו"א א2, אלגברה 2, הסתברות

4.0

202-2-4731

מבוא ל- IoT

פרופ' ג'יהאד אל-סאנע

תכנון אלגוריתמים

2.0

202-2-4761

אוטומטים על מילים אינסופיות

ד"ר דנה פיסמן

תכנון אלגוריתמים, מודלים חישוביים

2.0

202-2-4801

גרפים גיאומטריים

פרופ' נתן רובין

הסתברות, תכנון אלגוריתמים

4.0

202-2-4831

מבוא ללמידה וניתוח של מידע רב

פרופ' סיון סבתו

אלגברה 2, חדו"א 2, הסתברות, תכנון אלגוריתמים

4.5

202-2-4971

חישוב קוונטי

ד"ר אור סתת

אלגברה 2, הסתברות

4.0

202-2-4981
יסודות לוגיים באמצעות עזר ההוכחה Coq
​ד"ר לירון כהן 
לוגיקה, עקרונות שפות תכנות
2.0

202-2-5171

בינה מלאכותית: תכנון וקבלת החלטות

פרופ' רונן ברפמן

הסתברות, תכנון אלגוריתמים

4.0

202-2-5211

עיבוד שפה טבעית

ד"ר יובל פינטר

תכנון אלגוריתמים, עקרונות שפות תכנות

4.0

202-2-5731

קודים לתיקון שגיאות ושימושיהם במדעי המחשב

ד"ר קלים יפרמנקו

אלגברה 2, תכנון אלגוריתמים

4.0

202-2-5871

קריפטוגרפיה

פרופ' איתי דינור

הסתברות, תכנון אלגוריתמים

4.0

202-2-6101

נושאים בכלכלה וחישוב

ד"ר סיגל אורן

הסתברות, תכנון אלגוריתמים

2.0

202-2-6191

אלגוריתמים פרמטריים

פרופ' מירב זהבי

תכנון אלגוריתמים

4.0

202-2-6221

חישוב סטטיסטי ונושאים נבחרים בסטטיסטיקה

ד"ר לובה ספיר

הסתברות

4.0

202-2-6291

עיבוד תמונות ספרתי

פרופ' ג'יהאד אל סאנע

תכנות מערכות

2.0

​202-2-6371
למידה עמוקה​ד"ר ערן טרייסטר​מבוא למדעי המחשב, חדו"א 2א, אלגברה 2​4.0​
​202-2-6401
מבוא לרשתות​ד"ר גיל אינציגר​מבני נתונים, תכנות מערכות​
2.0​
​202-2-6451
הסתברות ולמידה במימד גבוה​
פרופ' אריה קונטרוביץ'​הסתברות​4.0​

202-2-6461

מבוא לאלגוריתמים מטריים בגרפים

פרופ' מיכאל אלקין

הסתברות, תכנון אלגוריתמים

2.0

​202-2-6471
מבוא לדה-רנדומיזציה​
ד"ר דין דורון​
אלגברה 2, הסתברות, מודלים חישוביים​
4.0​
202-2-6481​
אלגוריתמים בגרפים​
פרופ' עופר ניימן​
תכנון אלגוריתמים, מודלים חישוביים​
2.0​

​202-2-6491
נושאים מתקדמים בעיבוד שפה טבעית (הקורס יינתן באנגלית)​
פרופ' מיכאל אלחדד​תכנון אלגוריתמים, תכנות מערכות, עקרונות שפות תכנות​2.0​

202-2-6501

אלגוריתמים ומבנים גיאומטריים

פרופ' פז כרמי

תכנון אלגוריתמים 

2.0

​