הנחיות לרישום לקורסי מיני פרויקט וקורסי בחירה - תלמידי שנה ג' ושנה ב' מתקדמים, תואר ראשון
1. ביום ראשון של הרישום יום ב', ה-20.2.23 תפתח הרשמה לקורסים לפי החלוקה הבאה:
   כל מועדי הרישום יפורסמו בחוזר ע"י הפקולטה.

 
​תאריך
​שעת התחלה
​שעת סיום
​נק"ז
20.02.23​​​​​
​ ​ ​ ​
​09:00
​11:00
סטודנטים שצברו מ 95 נק"ז ומעלה
​10:00
​11:00
סטודנטים שצברו בין 90-94.5 נק"ז
​11.01
​13:00
סטודנטים שצברו בין 77-89.75 נק"ז
​13:01
​15:00
סטודנטים שצברו בין 55-76.75 נק"ז 
​15:01
​23:59
סטודנטים שצברו מעל 55 נק"ז ועד 200 נק"ז

מועדי הרישום נקבעים לפי נק"ז נצבר בנקודת הזמן של פתיחת חלונות הזמן.
שימו לב חלון הזמן יכול להשתנות עד יום/יומיים לפני תחילת הרישום בהתאם לנק"ז הנצבר.

 
2. תלמידי המגמה למדעי הנתונים אשר אמורים להירשם לקורסי חובה הבאים:

    202-1-2061 שיטות אופטימיזציה ויישומיהן
    202-1-3201 מבוא למודלים גרפיים ולמידה עמוקה
    יוכלו לבצע את הרישום לקורסים הנ"ל כקורסי חובה בשעה 15:01. 

3. ניתן להירשם למיני פרויקט אחד בלבד. לא ניתן להירשם לשני מיני פרויקטים מלבד מקרים חריגים בודדים. לצורך כך יש לפנות למזכירות דרך
    מערכת הפניות בשבוע השני של תקופת השינויים.​

4. הרישום לקורסי בחירה הינו בהיקף של 10 נק"ז על פי החלוקה הבאה:

    ביום הרישום הראשון בתאריך 20.2 עד השעה 15:00 ניתן יהיה להירשם  לקורס בחירה בלבד.
    החל מהשעה 15:01 ניתן יהיה להירשם לקורס בחירה 1 נוסף (סה"כ 2).

    ביום הרישום השני בתאריך 23.2 ניתן יהיה להירשם לנק"ז הנותר לקורסי בחירה עד 9 נק"ז (סה"כ כולל קורסים שכבר נרשמתם אליהם קודם).

    ביום הרישום השלישי בתאריך 27.2 ניתן יהיה להירשם לנק"ז הנותר לקורסי בחירה עד 10 נק"ז (סה"כ כולל קורסים שכבר נרשמתם אליהם
    קודם).

לתשומת ליבכם – מתוך רשימת קורסי הבחירה הבאים ניתן להירשם לקורס בחירה אחד בלבד. לא תאושרנה פניות לרישום לשני קורסים או יותר מתוך רשימה זו:

    202-1-5061 מערכות בסיסי נתונים

    202-1-6171 קבלת החלטות ושימושיה למדעי המחשב

    202-1-6311 תכנות אסרטיבי

5. במועדי הרישום נפתחת מכסה מסוימת של מקומות ובתקופת השינויים תיפתח מכסה נוספת. סטודנטים שלא הצליחו להירשם לכל הנק"ז
    הדרוש להם בקורסי בחירה/מיני פרויקטים בחלונות הזמן במועדי הרישום, מתבקשים לא להעביר בקשות דרך מערכת הפניות, הבקשות לא
    ​יטופלו בשלב זה. לא יפתחו מקומות נוספים לפני תקופת השינויים. ​

6. לתשומת לבכם, בשום שלב לא ניתן להירשם לקורסי בחירה/מיני פרויקטים ללא קדמים או על תנאי. 

לתשומת ליבכם – מזכירות המחלקה תבדוק את רישום התלמידים בקורסי הבחירה והמיני פרויקטים. תלמידים שירשמו ליותר קורסי בחירה/מיני ממה שהם צריכים לפי  תוכנית הלימודים - רישומם לקורסי הבחירה/מיני העודפים יבוטל ללא הודעה מוקדמת!

 
קורסי מיני פרויקט

 
לתשומת לבכם - קורסי מיני פרויקט אינם מיועדים לתלמידי תואר שני.

מ​​ס' קורס

שם קורס

מרצה

קד​מים

נק"ז

202-​1-4041

נושאים בעיבוד שפה טבעית

ד"ר מני אדלר

מודלים חישוביים

2.0

202-1-​4191

נושאים בחישוב מדעי

ד"ר ערן טרייסטר

חדו"א א2, אלגברה 2, מבוא למדמ"ח

2.0

202-1-4271

נושאים באופטימיזציה סטוכסטית

פרופ' איתן בכמט

תכנון אלגוריתמים

2.0

202-1-4481

נושאים באבטחת רשתות

מר דורון אפק

תכנות מערכות, מודלים חישוביים, עקרונות שפות תכנות

2.0

​202-1-4511
נושאים באנליזה של מידע (2 קבוצות)
פרופ' סיון סבתו
מודלים חישוביים
​2.0

​202-1-4661
נושאים בלמידה לא מונחית
ד"ר אורן פרייפלד
אלגברה 2, חדו"א א2, הסתברות וסטטיסטיקה
​2.0

​202-1-4761
נושאים בניהול רשתות מתקדמות
ד"ר גיל אינציגר
תכנון אלגוריתמים
​2.0

​202-1-4811
נושאים בביואינפורמטיקה 2
פרופ' מיכל זיו יוקלסון
תכנות מערכות, תכנון אלגוריתמים
​2.0
​202-1-4902
נושאים בעיבוד תמונה
​פרופ' ג'יהאד אל סאנע
​תכנות מערכות
2.0

​202-1-4921
נושאים בקודים לתיקון שגיאות
פרופ' קלים יפרמנקו
אלגברה 2, הסתברות
​2.0

 

קורסי פרויקט​

לתשומת לבכם - קורסי פרויקט אינם מיועדים לתלמידי תואר שני.

מס'​ קורס

שם קורס

מרצה

קדמים​

נק"ז

202-1-4001

פרויקט

יש לבחור מנחה

הרישום מתבצע דרך המזכירות

4.0


שימו לב – על מנת להירשם לפרויקט עליכם למלא טופס רישום לפרויקט​, להחתים את המנחים בפרויקט, ולהחזיר את הטופס למזכירות על מנת לבצע את הרישום בפועל.

הרישום לפרויקטים מתבצע אך ורק בתקופת הרישום והשינויים.

טופס רישום לפרוייקט​


קורסי בחירה תואר ראשון/שני

לתשומת לבכם - קורסים המסומנים בכוכבית אינם מיועדים לתלמידי תואר שני. הרישום לקורסים אלה ע"י תלמידי תואר שני ייערך בכפוף לאישור המנחה ויו"ר וועדת ההוראה המחלקתית. 


מ​​ס' קורס

שם קורס

מרצה

קד​מים

נק"ז

202-1-2061
​שיטות אופטימיזציה ויישומיהן
​ד"ר ערן טרייסטר
​מבוא למדעי המחשב, חדוא א2, אלגברה 2
​3.5
​202-1-3201

​מבוא למודלים גרפיים ולמידה עמוקה
​ד"ר אורן פרייפלד
​חדוא א2, אלגברה 2, הסתברות
​4.5

​202-1-5481
נושאים בחזית מדעי המחשב לסטודנטים מצטיינים 2 (*)
פרופ' רונן ברפמן
​תלמידים מצטיינים בלבד- ממוצע מעל 92
​2.0

​202-1-5031
​למידה עמוקה יישומית (*)
​ד"ר עומרי אזנקוט
​חדוא א2, אלגברה 2
​4.0

​202-1-5061

מערכות בסיסי נתונים (*)

ד"ר אמיר ספיר

מבני נתונים, תכנות מערכות,   תכנון אלגוריתמים

4.0

​202-1-6171
קבלת החלטות ושימושיה למדעי המחשב (*)

ד"ר לובה ספיר

מבני נתונים, הסתברות

4.0
202-1-6311
תכנות אסרטיבי (*)

ד"ר רן אטינגר

לוגיקה, עקרונות שפות תכנות

2.0

​202-2-1111

סיבוכיות חישוב

פרופ' עמוס ביימל, ד"ר דין דורון

הסתברות,  תכנון אלגוריתמים, מודלים חישוביים

4.0

​202-2-4011

אבטחת רשתות תקשורת

​פרופ' שלומי דולב, מר דורון אופק​תכנות מערכות

3.0

​202-2-4891​
קריפטוגרפיה 2
פרופ' איתי דינור
קריפטוגרפיה
2.0
​202-2-4981
יסודות לוגיים באמצעות עזר ההוכחה Coq
ד"ר לירון כהןלוגיקה, עקרונות שפות תכנות
2.0

​202-2-5181
פרקים נבחרים בלמידה סטטיסטית
פרופ' אריה קנטורוביץ
הסתברות
2.0
​202-2-5251
מבוא לתכנות לוגי 
פרופ' מיכאל קודיש

תכנון אלגוריתמים, עקרונות שפות תכנות
2.0

​202-2-5731

קודים לתיקון שגיאות ושימושיהם במדעי המחשב
פרופ' קלים יפרמנקו
אלגברה 2, תכנון אלגוריתמים
4.0
​202-2-6191
אלגוריתמים פרמטריים
פרופ' מירב זהבי
תכנון אלגוריתמים
4.0

​202-2-6231
בריאות חישובית
פרופ' איתן בכמט
חדו"א א2, אלגברה 2, הסתברות
4.0

​202-2-6391
עיבוד תמונות סיפרתי 2
פרופ' ג'יהאד אל סאנע
עיבוד תמונות ספרתי
2.0

​202-2-6401
מבוא לרשתות 
ד"ר גיל אינציגר

מבני נתונים, תכנות מערכות

4.0

​202-2-6511

למידת מכונה יישומית

פרופ' משה זיפר

אלגברה 2, הסתברות, תכנון אלגוריתמים
4.0

​202-2-6531
פתרון בעיות באלגוריתמים
ד"ר יונתן מושיוב
תכנן אלגוריתמים
4.0

201-2-0191
​גיאומטריה קומבינטורית (הקורס שייך למחלקה למתמטיקה אך יחשב כבחירה במדעי המחשב)
פרופ' שחר סמורדינסקי
הסתברות, תכנון אלגוריתמים
​4.0