הנחיות לרישום​ - סמסטר א' תשפ"א

בכל נושא או שאלה ניתן לפנות לרכזת לענייני סטודנטים לתארים מתקדמים: גב' רוני יואלי​

מס' הטלפון במזכירות: 08-6428123 

בשלב זה (עקב אילוצי קורונה) לא תתקיים קבלת קהל פרונטלית​​


סמסטר א' תשפ"א יחל ביום ראשון, ל' תשרי תשפ"א, 18.10.2020.

תקופת השינויים תחול החל מ: 18.10.2020 משעה 16:00 ועד 1.11.2020 בשעה 13:00.

בתום תקופת השינויים לא תתאפשר הרשמה לקורסים / ביטול הרשמה לקורסים / שינוי מסלולי לימודים / שינוי או מעברים בין קבוצות / כל שינוי אחר הקשור בהשתתפות בקורסים במהלך סמסטר א'.


 • >> רישום לקורסים באופן מקוון יבוצע בקישור הבא (את חלון הזמן הספציפי לכם תוכלו לבדוק ע"י לחיצה על הקישור "בדיקת חלונות זמן לרישום" ברשימת הקישורים משמאל).

 • >> רשימת הקורסים הפתוחים להרשמה בסמסטר א' (שימו לב - תלמידי תואר שני אינם רשאים להירשם לקורסי מיני-פרויקט או פרויקט, אלא לקורסי בחירה בלבד).

 • >> סטודנטים המעוניינים להירשם לקורסי בחירה ממחלקות אחרות – אנא שלחו בהקדם במייל לגב' רוני יואלי את שמכם, ת.ז, שם הקורס, מספר הקורס ואישור המנחה, על מנת שנוכל להיערך ולבקש פתיחת מקומות עבורכם. לתשומת לבכם – הרשמה לקורסים ממחלקות אחרות נעשית בכפוף לאישור מנחה ולאישור יו"ר וועדת מוסמכים מחלקתית, ובכפוף למקומות פנויים בקורס. אי לכך – לא נוכל להתחייב שבקשותיכם ייענו בחיוב, ותשובה צפויה רק לקראת תום תקופת השינויים. אנא היערכו עם תכנית חליפית למקרה שבקורס/ים שביקשתם לא יישאר מקום. 

 • >> סטודנטים המעוניינים להירשם לקורסי בחירה מקוונים מחוץ לאוניברסיטה – אנא שלחו בהקדם במייל לגב' רוני יואלי בקשה להכרה בקורסים על גבי הטופס באתר הפקולטהלתשומת לבכם – הרשמה לקורסי בחירה מקוונים מחוץ לאוניברסיטה נערכת בכפוף לאישור מנחה, יו"ר וועדת מוסמכים מחלקתית ויו"ר וועדת הוראה פקולטית. חובה לקבל אישור להשתתפות בקורס טרם ההרשמה! לא יהיה ניתן לקבל הכרה בגין קורסים מקוונים בדיעבד. 

 • >> לתשומת לבכם - הקורסים הבאים ינתנו בסמסטר א' תשפ"א בשפה האנגלית

 • - נושאים בעיבוד שפה טבעית (202.2.5381) 
 • - ​סיבוכיות חישוב (202.2.1111)
 • - ​​חשבון סטוכסטי עם יישומים בלמידה (​202.2.6311)

 • >> הסמינר המחלקתי - מתקיים מדי שבוע בימי ג' בין השעות 12:00-13:00 בבניין 37, חדר 202 (אודיטוריום) ובתקופת הקורונה באופן מקוון. כל הסטודנטים לתואר שני במחלקה מוזמנים להגיע להרצאות הסמינר. על מנת להתעדכן בפרטי ההרצאות הניתנות בסמינר מדי שבוע, אנא הירשמו לרשימת התפוצה של הסמינר בקישור הבא. סטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנת תשע"ט (2019), שטרם השתתפו בסמינר וזקוקים לו לשם סגירת התואר – מוזמנים לפנות אלי במייל חוזר על מנת שארשום אותם ידנית.

עמידה בחובות האקדמיים


 • >> מכסת הנק"ז הנדרשת - יש להשלים בשנת הלימודים הראשונה עד 50% מסה"כ הנק"ז בתואר השני לפחות (21 נק"ז ומעלה), ולא פחות מ- 5.5 נק"ז בכל סמסטר. ניתן לקחת עד 10 נק"ז בסמסטר בקורסי בחירה, ניתן להשלים ל- 21 נק"ז שנתיות עם קורסי "עבודת גמר".

 • >> סטודנטים פנימיים במחלקה - עליכם להירשם לקורס "סדנת הוראה לסגל זוטר" (970.5.0002) – אנא הקפידו להירשם לקורס ולהגיע לכל המפגשים. מועדי הסדנאות והנחיות להרשמה נמצאים באתר היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה. הרישום לסדנאות מתבצע במועדי ההרשמה המוקדמת לקורסים לעיל.

 • >> סטודנטים במעמד "משלים לקראת תואר שני" חייבים לסיים את ההשלמות בשנה הראשונה ללימודיהם.

 • >> תלמידים אשר סיימו סמסטר ראשון ללימודים מחויבים בבחירת מנחה לתזה. דיווח על בחירת מנחה יבוצע באופן מקוון דרך מערכת הטפסים בפקולטה למדעי הטבע.

  • >> תלמידים שסיימו את השנה הראשונה ללימודיהם מחויבים בהגשת הצעת מחקר, דרך מערכת הטפסים בפקולטה למדעי הטבע.

  • >> לתשומת לבכם – אי בחירת מנחה / הגשת הצעת מחקר בזמן תעכב הזנת מלגות והרשמה לסמסטר הבא! אם אתם עתידים להתעכב, אנא שלחו במייל לגב' רוני יואלי בקשה מסודרת לדחיית מועד ההגשה, כולל אישור המנחה (אם קיים) והתייחסות ללוחות זמנים צפויים.

  • >> תלמידים אשר סיימו ארבעה סמסטרים ללימודיהם במעמד "מן המניין" ולא הגישו עבודת גמר, מחויבים להגיש בקשה מנומקת להארכת לימודים, דרך מערכת הטפסים בפקולטה למדעי הטבע.שתהיה המון הצלחה בלימודים ובמחקר!