בחירת מנחה


בחירת המנחה למחקר וכתיבת עבודת התזה היא משימה חשובה ולא טריוויאלית. מומלץ לבחור מנחה בעיקר על בסיס עניין בתחום המחקר אותו הוא מוביל, אך כימיה בינאישית הדדית עם המנחה צריכה גם היא לשחק תפקיד בהחלטה זו.

בכדי להכיר את המנחים הפוטנציאליים ואת תחומי המחקר שלהם יותר לעומק, אנו ממליצים לערוך עימם פגישה סמוך ככל הניתן לתחילת הלימודים, להשתתף בקורסים שלהם ולקרוא את המאמרים שהם פרסמו.

בנוסף, ניתן להתייעץ עם יו"ר וועדת ההוראה המחלקתית באשר למנחים אליהם כדאי לפנות בהתבסס על תחומי המחקר בהם אתם מתעניינים.

>> לרשימת חברי הסגל במחלקה

>> לרשימת תחומי המחקר במחלקה

>> להורדת חוברת תחומי המחקר במחלקה​​


עבודת התזה


כתיבת עבודת הגמר (תזה) מהווה מרכיב משמעותי במחקר, תחת הנחיית אחד מחברי הסגל במחלקה. מחקר בתואר שני מתבסס לרוב על סקירת ספרות עכשווית בתחום, פיתוח של אלגוריתם חדש, טכניקה או מודל, והטמעת פרוטוטייפ שלו. רוב התזות בתואר שני מוצגות כמאמר בכנס בינלאומי אחד או יותר, ולעיתים אף בפרסום מאמר בכתב עת מדעי מקצועי מוביל.
המחלקה מקיימת פעילות מחקרית בכל התחומים העיקריים במדעי המחשב.
פרטים נוספים על תחומי המחקר – בקישור הבא


פרטים נוספים בקישורים הבאים באתר הפקולטה למדעי הטבע:


>> אבני הדרך להתקדמות במחקר

>>  תהליך סגירת התואר וקבלת אישור זכאות

>>  טפסי תואר שני