$$News and Reports$$

25 ינו' 2022

פרס גלאט למצוינות בהוראה מוענק מדי שנה בשמו של עו"ד הרמן גלאט, לזכר הוריו לובה ודיוויד גלאט ז"ל, שהיו אוהבי ישראל וחברים פעילים בתנועה הציונית בארה"ב.

הפרס מוענק למרצים/ות המצטיינים/ות, שציון ההוראה שלהם הינו הגבוה ביותר בכל פקולטה לפי גודלה. המרצים/ות נבחרו על בסיס תוצאות סקר איכות ההוראה שהועבר בקרב ציבור הסטודנטים והסטודנטיות בתום שנת הלימודים.

הפרס הוענק השנה ל- 21 מרצים ומרצות באוניברסיטה, מתוכם חמישה מהפקולטה למדעי הטבע.

המחלקה למדעי המחשב גאה בד"ר ניב גלבוע, ד"ר אור סתת וגב' מיכל שמש, עמיתת הוראה במחלקה, אשר נבחרו בין הזוכים בפרס לשנת 2021. יישר כוח!


בנוסף, היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה הוקירה השנה מרצים/ות חדשניים/יות, שביצעו בשנת תשפ"א שינוי משמעותי, חדשני ויצירתי בשיטת ההוראה במטרה לשפר את תהליך ההוראה והלמידה. 

בין הזוכים פרופ' מייק קודיש, פרופ' חן קיסר וגב' מיכל שמש, אשר זכו בפרס כספי ותעודת הערכה, והם הזוכים היחידים מהפקולטה למדעי הטבע.  


כל הכבוד לזוכי המחלקה!​


Or_Sattath_Round.jpg NivGilboa_Round.jpg Michal Shemesh_round1.jpg Chen_Keasar_Round.jpgMikeCodish_Round.jpg