$$News and Reports$$

10 דצמ' 2020

​פרס גלאט למצוינות בהוראה מוענק מדי שנה בשמו של עו"ד הרמן גלאט, לזכר הוריו לובה ודיוויד גלאט ז"ל, שהיו אוהבי ישראל וחברים פעילים בתנועה הציונית בארה"ב.

לאור אתגרי ההוראה שהעמיד נגיף הקורונה, הפרס הוענק השנה בעבור הצטיינות יוצאת דופן הן בהוראה פרונטלית והן בהוראה מקוונת. הפרס מוענק למרצים/ות המצטיינים/ות, שציון ההוראה שלהם הינו הגבוה ביותר בכל פקולטה לפי גודלה. המרצים/ות נבחרו על בסיס תוצאות סקר איכות ההוראה שהועבר בקרב ציבור הסטודנטים והסטודנטיות בתום שנת הלימודים.

המחלקה למדעי המחשב גאה בד"ר מיכל שמש, מרצה מן החוץ במחלקה, ובמר עמיר רובין, דוקטורנט במחלקה, אשר נבחרו בין הזוכים בפרס לשנת 2020. יישר כוח!​


GlattAward2020_Winners.jpg