$$Events$$

08 אפר' 2024
12:00
-13:00

​​​סטודנטים משרתי מילואים יקרים,

​לקראת פתיחת סמסטר ב', אתם מוזמנים למפגש לסטודנטים משרתי מילואים במחלקה למדעי הממחשב 
שיתקיים ביום 08.04.2024 בשעה 12:00 באודיטוריום 202, בניין 37.
המפגש יתקיים בנוכחות צוות המחלקה, הממונה על המנהל, ועדת ההוראה, סגן ראש המחלקה וראש המחלקה.
הינכם מוזמנים!